ADHD; skupina za starše otrok z ADHD, motnja pozornosti in aktivnosti

»Vsi mi samo govorijo, kakšne težave ima moj otrok ter da se ne zna obnašati, nihče pa nato ne zna povedati, kako mu lahko pomagam«.

 

To je le ena izmed mnogih stisk in izkušenj, s katerimi se srečujejo starši otrok z motnjo pozornosti in aktivnosti (v tujini pogosteje poznana pod izrazom motnja pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo ali brez nje oz. angleško kratico ADHD, pri nas pa pogosto tudi kot »hiperkinetična motnja«). Motnja pozornosti in aktivnosti je nevrobiološka razvojna motnja, ki vpliva na reguliranje ravni aktivnosti (hiperaktivnost), inhibicijo vedenja (impulzivnost) in lotevanje nalog (nepozornost). Po ocenah strokovnjakov jo ima približno 8 do 10 % šoloobveznih otrok, kar trikrat pogosteje pa se pojavlja pri dečkih kot pri deklicah.

Otroci s sindromom ADHD se odzovejo brez razmisleka, imajo težave s sledenjem navodilom, težko sedijo pri miru, težko usmerjajo pozornost in se s težavo osredotočajo na podrobnosti. Posledično sindrom ADHD ovira otrokovo družabno življenje, prav tako pa vpliva nanj na akademskem področju in tudi doma.

Strokovnjaki lahko ponudijo nabor strokovnega znanja in priporočil za delo z otroki z ADHD, vendar ste vseeno najpomembnejši člen pri odraščanju otroka vi, starši. Starši tekom otrokovega odraščanja iščete različne tehnike in strategije, s katerimi bi lahko pomagali otroku.  Pri določenem otroku nekatere strategije in tehnike delujejo ter druge ne, pri drugem otroku pa ravno obratno. Na podporni skupini poudarjamo pomembnost izmenjave izkušenj med starši ob moderiranju in informiranju s strani strokovnjakov.

Srečanje bo sestavljeno iz dveh delov:

 • Teoretična izhodišča o motnji pozornosti in aktivnosti

V tem delu izvajalca delavnice predstavita osnovne značilnosti otrok z ADHD in temeljna izhodišča za drugi del srečanja.

 • Izmenjava izkušenj staršev otrok z motnjo pozornosti in aktivnosti

V tem delu besedo dobite starši – skupaj se dotaknemo in podelimo najbolj pereča vprašanja, ki se zastavljajo staršem otrok z motnjo pozornosti in aktivnosti. Dodana tega dela srečanja so praktični napotki in podpora, ki si jo lahko starši nudite z razumevanjem stiske drugega oz. se soočajo s podobnimi vzgojnimi izzivi.

Kaj se pričakuje od udeležencev?

Pripravljenost na izmenjavo izkušenj - znašli se boste tako v vlogah tistega, ki podaja primere dobre prakse kot tudi tistega, ki nasvete in podporo prejme. Diskretnost, zaupnost in spoštljivost do drugih udeležencev skupine so ključnega pomena za tekoč in nemoten potek srečanja.

Skupina za starše otrok z ADHD

Komu je skupina namenjena?

Skupina je namenjena vsem staršem ki:

 • imate otroka, pri katerem je bila prepoznana motnja pozornosti in aktivnosti;
 • so pri svojem otroku prepoznali znake motnje pozornosti in aktivnosti;
 • si želite v varnem okolju pogovoriti o izkušnjah drugih staršev otrok s podobnim načinom funkcioniranja;
 • želite spoznati osnovne značilnosti motnje pozornosti in aktivnosti;
 • želite navezati stike z drugimi starši;
 • želite spoznati podporne strategije, ki jih uporabljajo drugi starši;
 • se želite pod strokovnim vodstvom pogovoriti o težavah in močnih področjih svojega otroka.

 

*skupina ni namenjena staršem, ki pričakujejo recept, po katerem bodo otrokove težave s pozornostjo popolnoma izginile!

 

"Najzahtevnejša stvar pri otrocih z ADHD je to, da je ADHD za druge ljudi popolnoma "neviden". Ljudje predpostavljajo, da smo slabi starši in da otrok ni vzgojen. V resnici si ne predstavljajo, kako zelo se trudimo! - starš S. C.

 

 

O izvajalcih srečanja:

 

Blaž Povše, mag. prof. spec. in reh. ped

 

Lara Pirc, MSc in Psychology (NL)

 

Kdaj in kje:

 • Srečanje bo potekalo v petek, 8. 11. 2019 od 17.00 do 18.30 v prostorih Centra Motus na Opekarski cesti 11 v Ljubljani.

Cena:

 • 20€ na udeleženca (v primeru dveh ali več oseb iz iste družine je cena na drugega in ostale člane 15€).

Zaradi kakovosti dela je število prijav omejeno!

Prijave zbiramo preko spodnjega obrazca. Ko prijavo prejmemo vas kontaktiramo ter obvestimo o vseh pomembnih informacijah.