fbpx

Anja Kožuh je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svojo poklicno kariero na področju dela z otroki s posebnimi potrebami je začela na Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer je zaposlena že 13 let. Leta 2010 se je pridružila državni predmetni komisiji za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Izkušnje z delom s predšolskimi in šolskimi otroki ter njihovimi družinami je pridobivala tudi v Zdravstvenem domu Škofja Loka, kjer je dve leti sodelovala z Dispanzerjem za mentalno zdravje.

V Centu Motus izvaja specialnopedagoške obravnave ter vodi izobraževanja za strokovne delavce.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2011 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2018 –  strokovno usposabljanje »Team teach« pod okriljem centra IRIS
 • 2018 – udeležba posveta z okroglo mizo »Otroci s posebnimi potrebami v luči nove zakonodaje«
 • 2018 – izobraževanje in usposabljanje »Reševanje konfliktov z zahtevnejšimi učenci in dijaki« pod okriljem Centra IRIS
 • 2017 – seminar »Senzorna integracija – modul 1« pod okriljem Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete v Zagrebu
 • 2017 – seminar »Senzorna integracija – modul 2« pod okriljem Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete v Zagrebu
 • 2017 – seminar »Senzorna integracija – modul 3« pod okriljem Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete v Zagrebu
 • 2014 – 2- dnevna delavnica »ABA – Metoda in njena uporaba« pod okriljem dr. Elene Clo (vedenjski analitik s certifikatom)
 • 2012 –  2- dnevni seminar »Od malčka do vseznalčka« pod okriljem Centra za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu
 • 2010 – usposabljanje »Gib in vzgoja« pod okriljem VIZ Fran Milčinskega
 • 2007 – seminar »Brain Gym v razredu« pod okriljem EduVia v Radovljici

Drugo

 • 2019 – 2020 – sodelovanje v »Mreži učečih se šol in vrtcev – Znamo komunicirat s starši«
 • 2017 – 2019 – sodelovanje v pilotnem projektu »Strokovni centri za podporo inkluziji – SCPI«, ki je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam
 • 2019 – izvedba predavanja »Kako sestaviti dober pisni test za strokovne delavce «
 • 2019 – izvedba predavanja »Kako lahko starši pomagajo otroku pri razvijanju šolskih in drugih veščin« za starše v Osnovni šoli Jela Janežiča
 • 2018 – izvedba predavanja »Razvojne značilnosti in senzorna integracija ter vaje za spodbujanje celostnega razvoja otrok« v različnih vrtcih in osnovnih šolah