Logoped za odrasle

Logoped za odrasle

Logoped za odrasle je strokovnjak, katerega delo obsega diagnostiko in obravnave komunikacijskih, jezikovnih in govornih motenj. Kljub temu, da je v splošni javnosti prisotno mišljenje, da je logoped tisti strokovnjak, ki dela le z otroki, pri katerih se pojavljajo...
Ali so računalniške in video igre zares škodljive za otroka?

Ali so računalniške in video igre zares škodljive za otroka?

Igranje računalniških iger je za mnoge otroke in mladostnike vir zadovoljstva, medtem ko bi starši raje videli, da bi njihovi otroci svoj prosti čas preživljali na drugačen način. Raje, kot da otroci »zapravljajo« čas za zaslonih, bi si starši želeli, da njihovi...
Izvršilne funkcije v kontekstu šolskega dela in učnih težav

Izvršilne funkcije v kontekstu šolskega dela in učnih težav

Izvršilne funkcije imajo osrednjo vlogo pri ohranjanju in spodbujanju razvoja akademskih veščin ter pri šolski uspešnosti na splošno (Visu-Petra idr., 2011). Predstavljajo namreč podlago za večji delež šolskega dela, ko se kurikulum povišano usmerja na naloge, ki...
Izvršilne funkcije – kaj so in kako se razvijajo?

Izvršilne funkcije – kaj so in kako se razvijajo?

Izvršilne funkcije predstavljajo tiste kompleksne kognitivne procese, ki nudijo podlago za ciljno usmerjeno vedenje (Best in Miller, 2010). Vse komponente izvršilnih procesov si delijo isti cilj, in sicer usmerjati pozornost in nadzirati vedenje na način, ki nam...