Anja Kožuh

Anja Kožuh je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svojo poklicno kariero na področju dela z otroki s posebnimi potrebami je začela na Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer je zaposlena že 13 let. Leta 2010 se j...