Razvoj številskih predstav – od osnov do abstraktnega mišljenja

Razvoj številskih predstav – od osnov do abstraktnega mišljenja

Številske predstave so osnovni gradnik matematičnega mišljenja. Ta igra ključno vlogo ne le v šolskem okolju, temveč tudi kasneje, v vsakdanjem življenju v odraslosti. Matematika kljub kompleksnosti namreč nikakor ni zgolj šolski predmet, ki se ga učimo preko delovnih...
Slušno procesiranje – ključ za razumevanje sveta okoli nas

Slušno procesiranje – ključ za razumevanje sveta okoli nas

Starši in učitelji se velikokrat srečujemo z izzivi pri razumevanju otrokovih težav na področju slušnega zaznavanja – verjetno smo se že vsi kdaj znašli v situacijah, v katerih se je zdelo, kot da bi imel otrok »selektivni sluh«, saj je kar naprej preslišal navodila,...
Bralna tekočnost in kako jo lahko razvijamo?

Bralna tekočnost in kako jo lahko razvijamo?

Branje je ključna učna spretnost in ena izmed prvih, ki se je otroci začnejo intenzivno učiti ob vstopu v šolo. Začetki učenja branja predstavljajo pomemben korak v otrokovem razvoju, saj oblikujejo temelj šolske uspešnosti. Ena ključnih komponent učenja branja je...
Testiranje disleksije – kako poteka diagnostično ocenjevanje?

Testiranje disleksije – kako poteka diagnostično ocenjevanje?

Disleksija spada med specifične učne težave; vpliva na sposobnost branja, pisanja in pravopisa. Prepoznavanje je ključno za zagotavljanje ustreznih podpornih ukrepov in izboljšanje kakovosti življenja posameznikov, ki se soočajo z disleksijo. V tem članku bomo...
Logoped za odrasle

Logoped za odrasle

Logoped za odrasle je strokovnjak, katerega delo obsega diagnostično ocenjevanje in obravnavo komunikacijskih, jezikovnih in govornih motenj. Kljub temu, da je v splošni javnosti prisotno mišljenje, da je logoped tisti strokovnjak, ki dela le z otroki, pri katerih se...