Motnje artikulacije – kaj so in kako se jih odpravi?

Motnje artikulacije – kaj so in kako se jih odpravi?

Večina otrok se pravilne izreke glasov nauči spontano. Nekateri otroci to zmorejo prej, drugi kasneje. Popolnoma običajno je, da otrok pri treh letih besedo »raca« izgovori kot »laca«, ne glede na to, če kateri izmed njegovih vrstnikov glas /r/ že izgovarja pravilno....
Komunikacija in strpno reševanje konfliktov

Komunikacija in strpno reševanje konfliktov

Komunikacijski stili: kako otroka naučiti vzpostaviti ustrezno komunikacijo? Poznamo štiri temeljne komunikacijske stile: agresivni, pasivni, pasivno-agresivni in asertivni. Otroka lahko naučimo ustrezne komunikacije le, če jo tudi sami uporabljamo. Od otroka, nad...
Bralno razumevanje – kaj je in kako se razvija?

Bralno razumevanje – kaj je in kako se razvija?

Kaj je bralno razumevanje? Razvoj branja poteka postopoma. Začne se s prepoznavo posameznih črk in glasov, ki jih nato povezujemo v besede in stavke. Najvišja stopnja v razvoju branja je sposobnost bralnega razumevanja. Bralno razumevanje predstavlja cilj in glavni...
Otroška igra – kako se razvija in zakaj je pomembna?

Otroška igra – kako se razvija in zakaj je pomembna?

Igra predstavlja zelo razgibano in raznovrstno dejavnost, zaradi česar jo je težko kratko ali enotno opredeliti oz. definirati. Različni avtorji zato igro opredeljujejo s pomočjo različnih kriterijev, kot sta notranja motivacija za dejavnost in aktivna udeležba otroka...
Logoped – kdo je in kdaj ga obiskati?

Logoped – kdo je in kdaj ga obiskati?

Logoped je strokovnjak, ki diagnosticira in pomaga odpravljati komunikacijske, govorne in jezikovne motnje. Njegova glavna naloga je, da ljudem, ki imajo težave pri sporazumevanju, omogoči uspešnejše in lažje vključevanje v družbo. Zaposlen je lahko v različnih...