Psiholog, psihologinja, Gaja Koler, Center Motus

Gaja Koler

Gaja Koler, mag. psih. 2014 – izobraževanje Delo s skupinami in skupinska dinamika, Slovenska filantropija 2014 – izobraževanje »NTC Learning System – spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju« dr. Ranka Rajovića 2014 – diplomirana psihologinja 2014 – izobraževan...
Psihologinja Ljubljana, Tina Rehberger, avtizem, motnje avtističnega spektra, diagnostika avtizma

Tina Rehberger

Tina Rehberger je po poklicu psihologinja. Svoje prve formalne delovne izkušnje je pridobila v specialistični ambulanti Inštituta za avtizem in sorodne motnje, svojo poklicno pot pa nadaljuje v Zdravstvenem domu Kranj, v okviru Centra za krepitev zdravja, kjer deluje na področju preventive du...
Psihologinja, psiholško testiranje

Lara Pirc

Formalno izobraževanje 2018 – zaključek 1-letnega pripravništva in opravljen strokovni izpit za delo psihologa na področju zdravstvene dejavnosti 2016 – zaključek 2-letnega raziskovalnega magisterija in 1-letnega kliničnega magisterija iz klinične in zdravstvene psihologije (Clinical a...
Psihoterapija Ljubljana, Psihoterapevtka, depresija, anksiznost, izgorelost, burnout

Marjeta Baričevič

Marjeta Baričevič, specializantka psihodinamske psihoterapije • 2009 – usposabljanje in pomoč pri vodenju otrok s posebnimi potrebami v domu Janeza Levca • 2015 – pomoč uporabnikom ŠENT-a (slovensko združenje za duševno zdravje) • 2015 – usposabljanje in pomoč pri vodenju otro...

Nadja Pezdir

Nadja Pezdir, mag prof. spec. in reh. ped; posebne razvojne in učne težave • 2013 – profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike • 2013 – izobraževanje Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezeln pri odraslih z okvaro centralnega živčnega sistema na univerzitetnem rehab...