Kako pomagati otroku z diskalkulijo, težave na področju matematike, težave pri računanju

Diskalkulija – pomoč in podpora

Diskalkulija – ste pri otroku zaznali prve znake? Kot smo zapisali v predhodnjem članku, zdravila za to vrsto motnje ni, vendar kljub temu ni razloga za preplah. V situaciji, ko ste se zavedali, da se vaš otrok srečuje s specifičnimi učnimi težavami v šoli in doma, je ključno to, kako kot...

Izgorelost – Bolezen 21. stoletja

Dandanes se mnogokrat srečamo s fenomenom izgorelosti. Velikokrat je vezan na delovno okolje, vendar se lahko pojavi tudi doma. Izgori lahko vsak izmed nas: od uradnikov v pisarnah do učiteljev v šoli. Od podjetnika, ki se sooča z pretežkimi izzivi, do mame, ki doma skrbi za otroke, ostarele...
adhd

Ima moj otrok res le ADHD?

Ena od težav pri diagnosticiranju ADHD je, da se pogosto pojavi in ga odkrijemo v kombinaciji z mnogimi ostalimi težavami. Te težave se pojavijo sočasno ter prizadenejo približno dve tretjini otrok.   Najpogostejše sočasne motnje so:   MOTNJA NASPROTOVANJA IN UPIRANJA Strokovnjaki so ugoto...

Motnja pozornosti pri odraslih

Motnja pozornosti je bila dolgo časa znana kot otroška motnja, ki izzveni v odraslosti. Vendar temu ni tako, saj študije dokazujejo, da pri več kot polovici otrok z motnjo pozornosti, le-ta vztraja tudi v odrasli dobi. Odrasli z motnjo pozornosti se soočajo z vrsto problemov na akademskem, p...