Disgrafija – vaje in prilagoditve

Disgrafija – vaje in prilagoditve

Pomen rokopisnega pisanja Pisanje črk zahteva hoteno in nadzorovano gibanje, saj so črke liki, ki jih je potrebno oblikovati zelo natančno, še posebno, če so umeščene v črtovje. Takega gibanja nekateri otroci ob vstopu v šolo še ne obvladajo in tako njihove črke niso...
Disgrafija – specifična motnja pisanja

Disgrafija – specifična motnja pisanja

Težave pri pisanju so v šolskem obdobju dva- do trikrat pogostejše kot težave pri branju. V obdobju osnovnošolskega šolanja ima veliko otrok težave pri pisanju, ki sčasoma izzvenijo, pri 10-30 % osnovnošolskih otrok pa se težave brez strokovne obravnave ne izboljšajo....
Učne težave – koraki pomoči in postopek usmerjanja

Učne težave – koraki pomoči in postopek usmerjanja

Opazili ste, da ima vaš otrok težave na področju branja, pisanja ali računanja. Za reševanje domačih nalog porabi cele popoldneve, zaradi česar nima prostega časa. Na težave v šoli so vas opozorili tudi učitelji. Kar naenkrat ste dobili informacijo, da ima vaš otrok...