Ana Turšič

Ana Turšič je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Kot ljubiteljska glasbenica se je v svojem diplomskem delu usmerila v raziskovanje povezave med odkrivanjem učnih težav ter ritmom, kar vpleta tudi v svoje delo. Poklicno je usmerjena...

Anja Kožuh

Anja Kožuh je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svojo poklicno kariero na področju dela z otroki s posebnimi potrebami je začela na Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer je zaposlena že 13 let. Leta 2010 se j...
Blaž Povše, specialni pedagog, specialna pedagogika, učne težave, disleksija.

Blaž Povše

Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo želene cilje. Kot spe...
Psiholog, psihologinja, Gaja Koler, Center Motus

Gaja Koler

Gaja Koler je po poklicu psihologinja in edukantka transakcijske analize. Od začetka svoje poklicne poti deluje na področju dela z otroki in mladostniki z učnimi ter čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Opravlja delo svetovalne delavke na osnovni šoli za učence z izrazitimi učnimi...
Logoped, logoped ljubljana, samoplačniški logoped

Herta Filiplić Stojanović

Herta Filiplić Stojanović je specialistka klinične logopedije, ki svoje delo logopeda ne doživlja samo kot delo, temveč tudi kot najljubši hobi. Njena predanost in strokoven, predvsem pa izjemno pozitiven in prijazen pristop, navdušujejo male in mlade nadobudneže, da uspešno napredujejo ...
Psihologinja, psiholško testiranje

Lara Pirc

Lara Pirc je po poklicu psihologinja ter praktikantka in učiteljica čuječnosti (»mindfulness«). Največ izkušenj ima pri delu z otroki, mladostniki in starši, ki se soočajo s stiskami in dilemami na področju vzgoje, izobraževanja, samopodobe in čustvovanja. Prve delovne izkušnje in st...

Nadja Pezdir

Formalno izobraževanje in usposabljanje 2016 – zaključek enoletnega magistrskega študija in pridobitev naziva »magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave« 2013 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na Pedagoški fakulte...