Razvoj številskih predstav – od osnov do abstraktnega mišljenja

Razvoj številskih predstav – od osnov do abstraktnega mišljenja

Številske predstave so osnovni gradnik matematičnega mišljenja. Ta igra ključno vlogo ne le v šolskem okolju, temveč tudi kasneje, v vsakdanjem življenju v odraslosti. Matematika kljub kompleksnosti namreč nikakor ni zgolj šolski predmet, ki se ga učimo preko delovnih...
Marina Vidmar

Marina Vidmar

Marina Vidmar je po poklicu univerzitetna diplomirana psihologinja. Že od zaključka študija dela na področju vzgoje in izobraževanja. Poklicno kariero je začela v svetovalni službi gimnazije, nadaljevala kot svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči za...

Spletno članstvo: Od malčka do šolarja – ključni vidiki vzgoje za zdrav zgodnji razvoj
Evolucijski razvoj človeških možganov – tridelni možgani

Evolucijski razvoj človeških možganov – tridelni možgani

Charles Darwin je leta 1859 prvič predstavil svojo teorijo evolucije, v kateri razlaga, da se različne nove rastlinske in živalske vrste razvijejo iz že obstoječih vrst (Bowler, 2009, v: Pinel in Barnes, 2018). Opozarjal je na velike podobnosti, kot so na primer...
Eva Breznik

Eva Breznik

Eva Breznik je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in specializantka integrativne – relacijske psihoterapije. Usmerjena je v delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Sprva je opravljala delo učiteljice za dodatno...
Nadja Pezdir

Nadja Pezdir

Formalno izobraževanje in usposabljanje 2016 – zaključek enoletnega magistrskega študija in pridobitev naziva »magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave« 2013 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na...