Marina Vidmar

Marina Vidmar

Marina Vidmar je po poklicu univerzitetna diplomirana psihologinja. Že od zaključka študija dela na področju vzgoje in izobraževanja. Poklicno kariero je začela v svetovalni službi gimnazije, nadaljevala kot svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči za...

Spletno članstvo: Od malčka do šolarja – ključni vidiki vzgoje za zdrav zgodnji razvoj
Evolucijski razvoj človeških možganov – tridelni možgani

Evolucijski razvoj človeških možganov – tridelni možgani

Charles Darwin je leta 1859 prvič predstavil svojo teorijo evolucije, v kateri razlaga, da se različne nove rastlinske in živalske vrste razvijejo iz že obstoječih vrst (Bowler, 2009, v: Pinel in Barnes, 2018). Opozarjal je na velike podobnosti, kot so na primer...
Eva Breznik

Eva Breznik

Eva Breznik je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in specializantka integrativne – relacijske psihoterapije. Usmerjena je v delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Sprva je opravljala delo učiteljice za dodatno...
Nadja Pezdir

Nadja Pezdir

Formalno izobraževanje in usposabljanje 2016 – zaključek enoletnega magistrskega študija in pridobitev naziva »magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave« 2013 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na...
Prilagoditve za učence z disleksijo

Prilagoditve za učence z disleksijo

O tem, kaj je disleksija in kako jo prepoznamo, smo že pisali TUKAJ, tokrat pa nekaj besed o različnih prilagoditvah. Učenci z disleksijo v šoli potrebujejo prilagoditve, s katerimi jim omogočimo učinkovito opravljanje šolskih obveznosti in olajšamo celoten učni...