Didaktični pripomoček črkovni park

Didaktični pripomoček spodbuja tako gibalni (moč, gibljivost, ravnotežje, prostorsko orientacijo, stabilizacijo telesa) kot kognitivni razvoj (prilagojen je, da se ga lahko uporablja pri vseh predmetih). Dodaten vidik je korist za starše pri uporabi doma, saj lahko pri uporabe pripomočka spremljajo otrokov razvoj na šolskem področju in preko igre, kar je za otroka manj stresno.

Prednost pripomočka je, da ga je mogoče prilagajati na širokem spektru dejavnosti ter na široki populaciji otrok (različne motorične in kognitivne sposobnosti, otroci s posebnimi potrebami na različnih področjih ipd). Sami igri je za lažji izbor dejavnosti priloženih tudi 80 nalog opismenjevanja, treh težavnosti, narejenih glede naučni načrt pi slovenščini za prvo triletje redne OŠ.

Črke so na podlago pritrjene z ježki, kar omogoča, da postavitev številk ali črk ni nikoli enaka, hkrati pa otrok s pritrjevanjem kartončkov na podlago krepi tudi fino motoriko. Z odstranjevanjem in prilagajanjem števila črk na podlagi lahko vplivamo na težavnost igre.

Igra je bila ocenjena s strani različnih s strani strokovnjakov specialne pedagogike in fizioterapije ter prevedena tudi v nemščino in hrvaščino.

"Gre za domiseln in inovativen učni pripomoček, katerega temeljni učinek je krepitev povezave med kognitivnimi in motoričnimi funkcijami otrok v prvi triadi osnovne šole. Črkovni park spodbuja telesno aktivnost in od otrok zahteva kompleksne gibalne vzorce, zato menim, da bi moral postati obvezni učni pripomoček osnovnošolskih otrok" -

dr. Alan Kacin, predstojnik oddelka za fizioterapijo, UL

 Cena: 48,89€ naročilo oddajte po e-pošti:

info@center-motus.si

*Didaktične igre Črkovni park trenutno ni na zalogi - v primeru, da vas zanima nakup, nam prosimo pošljite sporočilo.