Preko igre do poznavanja periodnega sistema elementov

V višjih razredih osnovne šole učenci poleg vseh ostalih predmetov predmetov dobijo tudi fiziko in kemijo. Pri učencih z učnimi težavami se pogosto zgodi, da je kemija pretrd oreh, za uspešno razumevanje snovi pa je potrebno veliko dela in pomoči. Pomemben del kemije je tudi periodni sistem elementov, saj posamezni elementi sestavljajo osnovne organske in anorganske spojine. Za znanje kemije je zato pomembno, da učenci poznajo vsaj osnovne elemente periodnega sistema.

Kaj lahko naredimo, če ima učenec težave z zapomnitvijo posameznih simbolov in motivacijo za učenje le-teh?

Zasledili smo zanimivo popestritev, ki olajša spoznavanje periodnega sistema elementov – igra “Potapljanje ladjic” na periodnem sistemu.

 

Za izdelavo potrebujete 4 periodne sisteme elementov. Ob levem robu vsakega sistema ob vseh vrsticah zapišemo črko. Vsako izmed predlog lahko plastificiramo in jo tako pripravimo za večkratno uporabo. Podloge nato postavimo v položaj, ki ga vidimo na zgornji sliki (za pomoč lahko uporabimo mape s trdimi platnicami). Zgornji del navpičnih predlog spnemo s sponko in s tem preprečimo, da bi se “polje za spremljanje sovražnikovih ladjic” prevrnilo.

Vsak izmed igralcev si izbere in označi polja s 2, 3, 4 in petimi simboli (dolžina ladjic). Med igro poizkušamo s pomočjo simbolov za elemente zadeti čim več nasprotnikovih ladij (lahko uporabimo tudi koordinate s črkami in številkami). Kdor prvi potopi vse nasprotnikove ladje, je zmagovalec igre. Učenci pri igri “Potapljanje ladjic” poleg periodnega sistema razvijajo tudi razumevanje in orientacijo na koordinatni mreži.

 

Ker si mnogi učenci podatke lažje zapomnijo preko igre, je potapljanje ladjic odličen način za usvajanje novih znanj. Uporabite svoje ideje ter poizkušajte podobno narediti tudi za druge šolske predmete.

Viri:
• http://teachbesideme.com/periodic-table-battleship/
• http://www.boredpanda.com/periodic-table-battleship-elements-homeschooling-karyn-tripp/