Izobraževanje za pedagoške delavce: Medvrstniško nasilje in konflikti v šoli

 

Izobraževanje se bo osredotočalo na raznolike oblike nasilja med učenci ter možnostih preprečevanja le-tega. Razpravljali bomo o vlogi žrtev, povzročiteljev in opazovalcev ter poudarja potrebo po razumevanju vzorcev vedenja. Ključne teme bodo:

  • ukrepi za zmanjševanje nasilja in posredovanje v nasilnih situacijah, pri čemer se bo izpostavil preventivni pristop;
  • pomembnost vloge učiteljev in šole pri ustvarjanju varnega okolja ter prepoznavanju nasilja;
  • konflikti med učenci, kjer se poudarja prednosti reševanja konfliktov in slabosti nerazrešenih situacij;
  • različni stili odzivanja ter spoprijemanje z jezo bodo ključne teme, skupaj z učenjem nenasilnega vedenja in komunikacijskih veščin;
  • praktična obravnava primerov skozi delavnico, ki omogoča udeležencem uporabo pridobljenega znanja v realnih situacijah. Ta interaktiven pristop spodbuja dejansko implementacijo ukrepov za preprečevanje nasilja in učinkovito obvladovanje konfliktov v šolskem okolju.

Cilji izobraževanja:

  • spoznati terminologijo in različne oblike vrstniškega nasilja;
  • naučiti se, kako prepoznati žrtve vrstniškega nasilja in kako voditi pogovor, pomagati žrtvam, povzročiteljem in opazovalcem vrstniškega nasilja;
  • spoznati pomen timskega sodelovanja, sodelovanja s starši, pomembnosti intervencij in preventivnega delovanja;
  • seznaniti se bodo z konflikti in dejavniki, odzivi in smernicami medosebnih konfliktov v šoli.

 

Izvajalka:

Milena Tuta, univ. dipl. ped.

Lokacija in datum izvedbe:

Petek in sobota, 14. in 15. februar 2025 (petek popoldne, sobota dopoldne). Izobraževanje bo v celoti potekalo preko spletne platforme ZOOM.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem v OŠ, šolskim svetovalnim delavcem, izvajalcem DSP in vodstvenim kadrom (ravnatelji/ravnateljice, pomočniki/pomočnice ravnateljev).

Cena:

95 € na udeleženca

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Prijava:

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)

V primeru premajhnega števila udeležencev bo izobraževanje odpovedano. O tem vas bomo pravočasno obvestili in vam v celoti povrnili plačano prijavnino.