Izobraževanje za pedagoške delavce: Moj učenec je despresiven/tesnoben/se samopoškoduje! Kaj pa zdaj?

Mladostništvo je čas mnogih izzivov in pričakovanj na različnih področjih telesnega ter čustvenega razvoja, ki nemalokrat presegajo reference mladih, zaradi česar se ti, ob šibkem podpornem domačem okolju, znajdejo v čustvenih in osebnih stiskah, ki jih rešujejo na neustrezen način.

 

Izobraževanje bo odgovarjalo na naslednja vprašanja:

Kako se kažeta tesnoba in depresija pri učencih? Kako se kažejo druge težave pri učencih? Kaj doživlja najstnik, ki se samopoškoduje? Kaj so opozorilni znaki učenca v stiski?

 

Cilji izobraževanja:

- opolnomočenje učiteljev in profesorjev pri prepoznavi učencev in dijakov v stiski

- seznaniti učitelje in profesorje z različnimi pristopi do učencev v stiski

- predstaviti različne vire pomoči

 

Udeleženci bodo z dejavnostmi, kot so oblikovanje osnovnega načrta pomoči otroku, igra vlog in drugih praktičnih dejavnosti, aktivno udeleženi v pridobivanje novega znanja in povezavo z obstoječim predznanjem.

 

Izvajalka:

Lina Klanšek, dr. med., specialistka otroške in mladostniške psihiatrije in psihoterapevtka

Lokacija in datum izvedbe:

Izobraževanje je potekalo aprila 2024 preko spletne platforme ZOOM.

Trenutno ne načrtujemo ponovne izvedbe.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem zadnje triade osnovnih šol in profesorjem srednjih šol ter osnovnošolskim/srednješolskim svetovalnim delavcem

Cena:

95€ za udeleženca

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.