Izobraževanje za pedagoške delavce: Otroška in mladostniška psihiatrija

Vsebina izobraževanja:

Na izobraževanju bodo prestavljene osnove nujnih stanj v otroški in mladostniški psihiatriji ter strategije, kako lahko v takšnih situacijah ukrepamo. Oprli se bomo na fiziologijo in nevro-znanost, da bomo te koncepte lažje razumeli in se v kriznih situacijah bolje odzvali. Opisano bo delovanje posameznih psihiatričnih urgentnih služb, kako poteka urgentni pregled, kakšne možnosti hospitalizacije za otroke in mladostnike obstajajo, kako poteka hospitalizacija proti volji in podobno. Poskusili bomo razlikovati med psihiatričnimi in vedenjskimi stanji, kar se pogosto prepleta. Posamezna nujna in manj nujna stanja, ki jih bomo spoznali: samomorilnost, nesamomorilno samopoškodovanje, panični napadi, hude motnje hranjenja, psihoze, agitacija (ko je razlog psihična bolezen), prepovedane substance.

Tekom celotnega izobraževanja bodo teme podprte s primeri iz prakse, poudarek bo na aktivnem sodelovanju slušateljev, delo v skupinah in razpravi.

 

Cilji izobraževanja:

  • spoznati osnove nujnih stanj v otroški in mladostniški psihiatriji ter kako lahko v takšnih situacijah ukrepamo;
  • razumeti, kaj so nujna stanja, ki zahtevajo takojšen pregled v urgentni psihiatrični ambulanti ter kaj je bolje usmeriti do osebnega pediatra;
  • poznati delovanje posameznih psihiatričnih urgentnih služb
  • razločevati med psihiatričnimi in vedenjskimi stanji
  • razločevati med socialnimi in zdravstvenimi intervencami.

Izvajalec:

Matija Klasinc, dr. med., spec. otr. in mlad. psih.

Lokacija in datum izvedbe:

Petek in sobota, 24. in 25. januar 2025 (petek popoldne, sobota dopoldne). Izobraževanje bo v celoti potekalo preko spletne platforme ZOOM.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

vsem zaposlenim v VIZ, ki se srečujejo z otroki z različnimi duševnimi in čustvenimi težavami (učitelji v OŠ in SŠ, šolski svetovalni delavci, drugi strokovni delavci šole) in vodstvenim kadrom (ravnatelji, pomočniki ravnateljev).

Cena:

95 € na udeleženca

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 pedagoških ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Prijava:

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)

V primeru premajhnega števila udeležencev bo izobraževanje odpovedano. O tem vas bomo pravočasno obvestili in vam v celoti povrnili plačano prijavnino.