Izobraževanje za pedagoške delavce: Poučevanje s pomočjo plesa

Cilji izobraževanja:

? pridobiti poglavitne informacije o medpredmetnem povezovanju in vključevanju plesa v pouk

? pridobiti praktična znanja o medpredmetnem povezovanju na različnih ravneh in po različnih modelih

? pridobiti praktična znanja o kakovostnem vključevanju plesa v poučevanje

? spoznati načela hiphopa ter pridobiti praktična znanja o njihovi uporabi v poučevanju

? spoznati praktične primere, kako obvladovati množico učencev in pri tem ohraniti zdrav govorni aparat.

Izvajalec:

Matija Purkat, prof. raz. pouka

Lokacija in datum izvedbe:

Ljubljana

Trenutno zbiramo prijave za novo izvedbo. Datum izvedbe bo sporočen naknadno.

Število ur:

10 ur (pedagoških)

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem razrednega pouka, strokovnim delavcem v oddelkih podaljšanega bivanja, mentorjem plesnih krožkov

Cena:

80 €/udeleženec

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 10 pedagoških ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)