Izobraževanje za pedagoške delavce: “Spravi se k sebi” ali mentalni, čustveni in duhovni vzvodi za razvoj osebne harmonije

Program strokovnim delavcem in sodelavcem neposredno omogoča nadgradnjo strokovnega znanja in vsebinske posodobitve pri vsakdanjem delu s ciljno populacijo (otroci, mladostniki) z vidika dopolnitve osnovnih znanj preko teoretičnih izhodišč in izkustvene delavnice, večje empatije in hitrejšega prepoznavanja lastnih občutij ter doživljanj, ki omogočajo harmonizacijo psihofizičnega počutja in dolgoročno preprečujejo sprožilce izgorelosti.

Vsebine bodo predstavljene preko spletnega izobraževanja na način, ki bo omogočal udeležencem takojšnjo implemetacijo v prakso na delovnem mestu ter v vsakdanjem življenju.

Cilji izobraževanja:

- naučiti se prepoznati, kdaj smo pod stresom in vpliv stresogenih dejavnikov na naše mentalno doživljanje

- naučiti se prepoznati, kako neravnovesje,ki ga povzročajo različne obremenitve, vpliva na naše življenje in se kaže v telesnih odzivih

- naučiti se presegati "mentalna sidra"

- spoznati strategije za prenos naučenih tehnik v prakso pri delu z otroki/mladostniki v razredu in v vsakdanjem življenju.

Izvajalka:

Nevenka Janež, univ. dipl. psih.

Lokacija in datum izvedbe:

Izobraževanje je bilo nazadnje izvedeno v oktobru 2023. V primeru ponovne izvedbe bomo datum pravočasno objavili.

Izobraževanje je bilo nazadnje izvedeno v oktobru 2023. V primeru ponovne izvedbe bomo datum pravočasno objavili.

Število ur:

8 ur

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

vzgojiteljem predšolskih otrok, pomočnikom vzgojitelja, učiteljem in svetovalnim delavcem v OŠ, v srednji poklicni šoli in gimnaziji, vzgojiteljem v dijaških domovih, učiteljem izbirnih predmetov, učiteljem otrok s posebnimi potrebami, ravnateljem osnovnih in srednjih šol

Izobraževanje je namenjeno:

vzgojiteljem predšolskih otrok, pomočnikom vzgojitelja, učiteljem in svetovalnim delavcem v OŠ, v srednji poklicni šoli in gimnaziji, vzgojiteljem v dijaških domovih, učiteljem izbirnih predmetov, učiteljem otrok s posebnimi potrebami, ravnateljem osnovnih in srednjih šol

Cena:

80€ za udeleženca

Cena:

80€ za udeleženca

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.