Izobraževanje za pedagoške delavce: Timsko poučevanje ter inkluzija učencev s posebnimi potrebami kot oblika DSP

 

Timsko delo je ključno pri obravnavi otroka z učnimi težavami, saj omogoča sodelovanje različnih strokovnjakov (kot so učitelji, specialni pedagogi, psihologi) in staršev. Skupni pristop omogoča celovito razumevanje otrokovih potreb in boljšo prilagoditev učnega okolja ter podporo, kar pripomore k uspešnejšemu premagovanju učnih izzivov.

Predavateljica bo v teoretičnih izhodiščih udeležencem predstavila značilnosti timskega dela ter njegove prednosti na področju vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju bo predstavila pomembnost inkluzije kot načina dela z otroki s posebnimi potrebami. Kot ključen del izobraževanja pa bo predavateljica preko teoretičnih izhodišč in praktičnih primerov predstavila timsko obliko poučevanja kot izvajanja DSP, ki jo je oblikovala v dosedanji pedagoški praksi. Ta del predavanja bo v obliki delavnic zajemal tudi delo na primerih.

 

Cilji izobraževalnega programa:

  • poznati različne oblike timskega poučevanja;
  • prepoznati elemente inkluzivnega izobraževanja;
  • spoznati možnost inkluzivnega in timskega izvajanja dodatne strokovne pomoči v višjih razredih OŠ;
  • pridobiti znanje za načrtovanje timskega poučevanja otrok s posebnimi potrebami v lastnem zavodu.

 

Izvajalka:

Nadja Pezdir, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Lokacija in datum izvedbe:

Petek in sobota, 22. in 23. november 2024 (petek popoldne, sobota dopoldne). Izobraževanje bo potekalo preko spletne platforme ZOOM.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem v osnovni šoli, šolskim svetovalnim delavcem (šolska svetovalna služba, izvajalci DSP). Ker gre za nov model vpeljave inkluzivnega izvajanja DSP na šoli, so ciljna skupina programa tudi vodstveni kadri OŠ, saj so ključni element za vpeljavo sprememb.

Cena:

95 € za udeleženca

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Prijava:

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)

V primeru premajhnega števila udeležencev bo izobraževanje odpovedano. O tem vas bomo pravočasno obvestili in vam v celoti povrnili plačano prijavnino.