Izobraževanje za pedagoške delavce: Učenci z ADHD v osnovni šoli – breme ali ustvarjalni impulz za učitelja?

Vsebinski program:

Otroci s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo (ADHD) se odzovejo brez razmisleka, imajo težave s sledenjem navodilom, težko sedijo pri miru, težko usmerjajo pozornost in se s težavo osredotočajo na podrobnosti. Posledično ADHD močno vpliva na otrokovo akademsko področje in ovira njegovo družabno življenje. Udeleženci bodo tekom teoretičnih izhodišč (predavanja) spoznali ključne značilnosti težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo (ADHD) v različnih razvojnih obdobjih, preko praktične delavnice pa bodo s pomočjo predavateljice sooblikovali ustrezno pomoč in podporo za otroke/učence z ADHD. Preko delavnice se bodo tudi spoznali s primeri dobre prakse, ki jih je predavateljica doživela med svojim praktičnim delom z otroki z ADHD. Prav tako bodo udeleženci spoznali ključne informacije o pomenu pravljic in živali (konjev) pri delu s to populacijo otrok.

Cilji izobraževanja:

- ozavestiti učitelje o posebnostih težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo (v predšolskem in šolskem obdobju)

- opolnomočiti učitelje za prepoznavanje simptomov/izzivov, močnih področij/talentov učencev z ADHD

- prepoznavati učiteljeve izzive ob učencu/učenki z ADHD in izzive sošolcev ter sošolk

- opolnomočiti učitelje za prepoznavanje izzivov staršev ob otroku z ADHD

- poznati značilnosti izzivov širšega socialnega okolja

- zagotoviti priporočila učitelju/izvajalcu DSP pri delu z učencev s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo

- ozavestiti udeležence o pomenu pravljic in živali (konjev) pri delu z učenci z ADHD.

Izvajalka:

mag. Lidija Šket Kamenšek, prof. soc. ped.

Lokacija in datum izvedbe:

Izobraževanje je nazadnje potekalo februarja 2024 preko spletne platforme Zoom. Nov termin izvedbe še ni znan, predvidoma v naslednjem šolskem letu.

Trenutno zbiramo informativne prijave.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem razredne in predmetne stopnje, ki poučujejo otroke z ADHD, izvajalcem DSP, šolskim svetovalnim delavcem

Cena:

95 €/udeleženec

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 pedagoških ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Prijava:

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)

V primeru premajhnega števila udeležencev bo izobraževanje odpovedano. O tem vas bomo pravočasno obvestili in vam v celoti povrnili plačano prijavnino.