Izobraževanje za pedagoške delavce: Učitelj za odl (5)

V današnjem času je učitelj vse prevečkrat razpet med visokimi pričakovanji okolja (staršev) ter ohranjanjem lastne poklicne identitete s strokovno avtonomijo in pristopi pri delu, ki delujejo spodbudno na ciljno skupino (učenci, dijaki), obenem pa zagotavljajo učinkovito opravljeno pedagoško delo z vidnimi rezultati.

Vsebina izobraževalnega programa je naravnana na učitelja kot strokovnega delavca in "človeka z veliko začetnico", ki se zaveda şvojega poslanstva, je čustveno inteligenten in čuječ, hkrati pa s pedagoškim pristopom, poleg rednega učnega programa, v proces dela vključuje segmente vseživljenjskega učenja z izhodišči krepitve vrednot, ki so temeljne za zdravo družbo in danes mnogokrat spregledane v vsakdanjem življenju.

 

Cilji izobraževalnega programa:

? naučiti se prepoznavati ključne dejavnike, ki gradijo poklicno identiteto pedagoškega delavca - učitelja (kdo sem, ko sem?)
? pridobiti znanja, ki omogočajo učinkovitejše pogoje za samouresničitev na delovnem mestu
? obogatiti se z vsebinami in priporočili za lažje spoprijemanje s t. i. krizo identitete, ki jo v sodobnem času sprožajo spremembe v poklicni socializaciji ob negotovosti v zaposlovanju, spremenjenih vrednotah in posledično v odnosih pri delu.

 

Izvajalka:

Nevenka Janež, univ. dipl. psih.

Lokacija in datum izvedbe:

Trenutno zbiramo le informativne prijave. O morebitni izvedbi vas bomo pravočasno obvestili.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem na področjih osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, učiteljem mladostnikov s posebnimi potrebami, učiteljem v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, v srednjem strokovnem in tehniškem/splošnem izobraževanju, učiteljem v vzgoji in izobraževanju v domovih za učence in dijaških domovih

Cena:

80€ za udeleženca

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

 

Prijava je možna preko SPLETNE PRIJAVNICE - TUKAJ.