Izobraževanje za pedagoške delavce: Ustvarjalna igra med poukom – kako popestriti pouk in skozi igro motivirati učence?

Učenje skozi igro se je izkazalo kot pomembna strategija za spodbujanje motivacije učencev, vključenosti v dejavnosti in celostnega razvoja spretnosti tako v predšolskem kot v šolskem obdobju. Različne raziskave kažejo, da je učenje skozi igro en izmed najprimernejših načinov za usvajanje novih znanj, saj izkorišča prirojeno radovednost šoloobveznih otrok, hkrati pa lajša pogosto težaven prehod iz vrtca v šolo.

Vsebina prijavljenega programa se osredotoča ravno na igro in njen pomen v času šolanja otroka. Udeleženci bodo sprva preko teoretičnih izhodišč in opravljenih raziskav spoznali, kako pomembna je igra za razvoj otroka. Nadalje bo izobraževanje potekalo predvsem praktično - predavateljica bo preko praktičnih delavnic udeležence spodbujala k razvoju idej in igre, ki bi jih lahko izdelali in uporabili na različnih razvojnih in učnih področjih (slovenski jezik, matematika, družboslovne in naravoslovne vsebine, razvoj čustev).

 

Cilji izobraževanja:

- spoznati dejavnosti, ki omogočajo poučevanje in učenje preko igre na razredni stopnji

- spoznati funkcionalnosti didaktičnega materiala pri pouku na razredni stopnji, pri dopolnilnem in dodatnem pouku, pri nudenju učne pomoči in dodatne strokovne pomoči

- pridobiti uporabna znanja, preizkušene metode dela in strategije iz prakse za dvig kakovosti in učinkovitosti poučevanja

- izdelati štiri učne pripomočke, ki jih boste lahko takoj uporabili pri pouku.

 

Izvajalka:

Helena Kokot, prof. def

Lokacija in datum izvedbe:

Petek in sobota, 15. in 16. november 2024 (petek popoldne, sobota dopoldne). Izobraževanje bo v celoti potekalo preko spletne platforme ZOOM.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem in drugim strokovnim delavcem na razredni stopnji, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, vzgojiteljem predšolskih otrok ipd.

Cena:

95 € za udeleženca

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Prijava:

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)

V primeru premajhnega števila udeležencev bo izobraževanje odpovedano. O tem vas bomo pravočasno obvestili in vam v celoti povrnili plačano prijavnino.