Klara Vrbnjak je po poklicu psihologinja in je prve izkušnje po magistrskem študiju pridobivala na področju vzgoje in izobraževanja. Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, je bila zaposlena kot šolska psihologinja in profesorica psihologije. Kasneje jo je pot zanesla v zdravstvo, kjer se je izpopolnjevala na področju otroške psihologije. Pripravništvo je opravljala v zdravstvenem domu Kranj (Center za duševno zdravje, razvojna ambulanta).

V Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje intelektualnih in čustvenih potreb otrok in mladostnikov. Svoje prednosti pri delu z otroki vidi v tem, da dobro pozna šolski in zdravstveni sistem, ter se s tem lažje približa njihovim potrebam.