fbpx

Klara Vrbnjak je po poklicu psihologinja in je prve izkušnje po magistrskem študiju pridobivala na področju vzgoje in izobraževanja. Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, je bila zaposlena kot šolska psihologinja in profesorica psihologije. Kasneje jo je pot zanesla v zdravstvo, kjer se je izpopolnjevala na področju otroške psihologije. Pripravništvo je opravljala v zdravstvenem domu Kranj (Center za duševno zdravje, razvojna ambulanta).

V Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje intelektualnih in čustvenih potreb otrok in mladostnikov. Svoje prednosti pri delu z otroki vidi v tem, da dobro pozna šolski in zdravstveni sistem, ter se s tem lažje približa njihovim potrebam.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2021 – opravljen strokovni izpit za delo psihologa na področju zdravstvene dejavnosti
 • 2020 – opravljen strokovni izpit za delo psihologa na področju vzgoje in izobraževanja
 • 2017 – zaključek 2-letnega magistrskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo
 • 2017 – študijska izmenjava Universidad de La Laguna (Španija, Tenerife)
 • 2014 – zaključek 3-letnega dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2021 – udeležba na 3-dnevni konferenci Zbornice kliničnih psihologov Slovenije »Pomen zgodnje komunikacije za otrokov razvoj«
 • 2020 – udeležba na izobraževanju »Psihologija pravljic«
 • 2019 – udeležba na mednarodni konferenci o duševnem zdravju mladih »mladost (je) ni norost«
 • 2019 – udeležba na seminarju Razvojne travme
 • 2019 – udeležba na 2-dnevnem izobraževanju Nosečniška in poporodna vadba
 • 2019 – udeležba na delavnici Metoda fraktalne risbe
 • 2018 – udeležba na masterclassu inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje »Mindfulness, Acceptance and commitment therapy (ACT)«
 • 2017 – udeležba na izobraževanju inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje »Transakcijska analiza – 101«
 • 2017 – izvedba plesno-terapevtskega programa za namen magistrske raziskave
 • 2015 – pridobitev ceritifikata »NLP practitioner«
 • 2015 – pridobitev certifikata »Train the trainer«
 • 2014 – pridobitev ceritifikata »Mind the mind« in izvedba delavnic na temo destigmatizacija duševnih motenj
 • 2014 – udeležba na delavnicah društva Kameleon, za izvedbo online svetovanja

Drugo

 • 2020 – Vrbnjak, K. (2020). Modro sporočilo malega virusa. V P. Škarja (ur.), Virus idej. Ljubljana: Založba 5ka.
 • 2017 – Vrbnjak, K. (2017). Ples kot oblika pomoči posameznikom po koncu partnerske zveze. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
 • 2017 – Majoranc, K., Urbančič, J. in Vrbnjak, K. (2017). Nosečnice na delovnem mestu so ranljiva skupina: da ali ne, to je zdaj vprašanje! V E. Boštjančič in M. Žagar (ur.), Ranljive skupine na delovnem mestu (str. 29–49). Ljubljana: Filozofska fakluteta.