Psihologinja, psiholško testiranje

Lara Pirc je po poklicu psihologinja ter praktikantka in učiteljica čuječnosti (»mindfulness«). Največ izkušenj ima pri delu z otroki, mladostniki in starši, ki se soočajo s stiskami in dilemami na področju vzgoje, izobraževanja, samopodobe in čustvovanja. Prve delovne izkušnje in strokovni izpit na področju zdravstva je pridobila v okviru Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. V sodelovanju s Slovenskim centrom za raziskovanje samomora (SCSR) je izpopolnjevala znanja s področja raziskovalnega dela in preprečevanja samomorilnega vedenja.

V Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje intelektualnih in čustvenih potreb otrok, mladostnikov in odraslih, svetovanja in individualne obravnave, izobraževanja ter podporne skupine za starše. Odlikuje jo strokovna usposobljenost in angažiranost pri delu s posamezniki z motnjo ADHD.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2018 – zaključek 1-letnega pripravništva in opravljen strokovni izpit za delo psihologa na področju zdravstvene dejavnosti
 • 2016 – zaključek 2-letnega raziskovalnega magisterija in 1-letnega kliničnega magisterija iz klinične in zdravstvene psihologije (Clinical and Health Psychology) na Univerzi v Leidnu
 • 2013 – zaključek 3-letnega dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2019 – udeležba in sodelovanje na 2-dnevni zaključni konferenci projekta MZ »Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov«
 • 2019 – udeležba na 2-dnevni letni konferenci Triple i in Suicidology v organizaciji Slovenskega centra za raziskovanje samomora, UP IAM
 • 2018 – »Train-the-trainer« usposabljanje na temo »Increasing awareness of Depression and Suicidal Behaviour for professionals in the community and health services« v izvedbi prof. Elle Arensman in dr. Vite Poštuvan
 • 2018 – 7-dnevno usposabljanje za učitelje čuječnosti »Mindfulness teacher training«; Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) v izvedbi Eluned Gold in Melite Košak
 • 2018 – udeležba na 9. letni konferenci Triple i in Suicidology, Slovenski center za raziskovanje samomora, UP IAM
 • 2018 – udeležba na Dnevih psihologov 2018, strokovno srečanje »Poskrbimo za varstvo osebnih podatkov«, Društvo psihologov Slovenije
 • 2017 – 3-dnevna udeležba na 47. letnem kongresu EABCT (Evropsko združenje za vedenjske in kognitivne terapije)
 • 2017 – udeležba in znanstveni prispevek na 8. letni konferenci Triple i in Suicidology, Slovenski center za raziskovanje samomora, UP IAM
 • 2017 – udeležba na izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju: »Avtizem – značilnosti otrok, organizacija prostora, časa in aktivnosti« v organizaciji ZPM
 • 2016 – udeležba na 8-tedenskem uvodnem programu čuječnosti, Društvo za razvijanje čuječnosti
 • 2015 – sodelovanje pri organizaciji in udeležba na 4-dnevnem usposabljanju “Quality of life and needs in a long-term forensic psychiatric context”, Slovenski center za raziskovanje samomora, UP IAM
 • 2015 – udeležba na 6. letni konferenci Triple i in Suicidology, Slovenski center za raziskovanje samomora, UP IAM
 • 2015 – udeležba na konferenci »Kakšno mentorstvo potrebujemo« v okviru projekta SUPER PSIHOLOG, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Drugo

 • 2018 – »Samoopazovanje in zmožnost sprostitve kot osnova za spoprijemanje s težavami (tehnike sproščanja za starše in otroke)«; izvedba izobraževanja in delavnice za starše otrok z ADHD, SCOMS Ljubljana, v okviru projekta Ministrstva za zdravje
 • 2018 – »Razumevanje težav vzgojno zahtevnejših otrok in učinkovite strategije dela z njimi«; izvedba izobraževanja za pedagoške delavce na Zvezi za letovanje in rekreacijo otrok
 • 2017 – »The relationship between childhood neglect and suicidal ideation through the lens of the Interpersonal Theory of Suicide«; prispevek na konferenci Triple i
 • 2016 – »Zaznavanje stiske pri mladostnikih: Samopoškodbeno vedenje in samomorilna ogroženost«; izvedba izobraževanja za pedagoške delavce na Zvezi prijateljev mladine

Lara Pirc dejavnosti v Centru Motus izvaja pod supervizijo dolgoletne sodelavke Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.