Specialistična kliničnologopedska diagnostika

Klinični logoped je strokovnjak za prepoznavanje, preprečevanje in odpravljanje govorno-jezikovnih težav.

Klinični logoped pri nas izvaja naslednje vrste ocenjevanja:

- kliničnologopedsko diagnostično ocenjevanje komunikacijskih, govornih in jezikovnih motenj pri otrocih, mladostnikih in odraslih, ki običajno obsega 1-2 pregleda (ob prisotnosti staršev ali brez njih)

- sistematski pregled pri 5 letih.

Po končanem ocenjevanju se logoped pogovori z otrokom oz. mladostnikom in njegovimi starši o ugotovitvah in možnostih nadaljnje logopedske obravnave. Obravnavo priporoča v primeru:

➜ govornih motenj (artikulacijske motnje, glasovne motnje, motnje ritma in tempa – npr. jecljanje)

➜ jezikovnih motenj (otrok ne govori, zakasnel ali upočasnjen govorno-jezikovni razvoj, skromno besedišče, slovnične težave pri oblikovanju stavkov, težave pri opisovanju dogodkov, pripovedovanju, težave pri razumevanju navodil).

Po zaključenem diagnostičnem ocenjevanju klinični logoped po potrebi posameznika napoti še k drugim članom strokovnega tima (npr. k psihologu ali specialnem pedagogu) ter pripravi kliničnologopedsko poročilo, ki ga lahko starši po potrebi predložite k zahtevku za uvedbo postopka usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči (DSP) v vrtcu ali šoli. Natančnejše informacije o postopku usmerjanja lahko najdete TUKAJ.

Po zaključenem diagnostičnem ocenjevanju lahko klinični logoped predlaga tudi različne vrste pomoči, ki so na voljo v Centru Motus ali drugod, na primer logopedsko obravnavo.

*Vse logopedske storitve izvajamo v slovenskem, hrvaškem in španskem jeziku.