fbpx

Maja Ogrin je specialistka klinične logopedije, ki od svojega začetka poklicne poti deluje na področju rehabilitacije nevrološko pogojenih govornih in jezikovnih motenj ter motenj požiranja pri odraslih osebah. S svojimi prispevki s področja nevroloških motenj govorno – jezikovnih sposobnosti in motenj požiranja se redno udeležuje strokovnih srečanj, kongresov, delavnic pri nas in v tujini. Dejavna je tudi na področju izobraževanja mladostnikov, ki se po nezgodni možganski poškodbi vračajo v proces izobraževanja. Je soavtorica knjige: Šolanje kot priložnost in izziv po možganskih poškodbah (Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, 2008).

V Centru Motus izvaja logopedsko svetovanje odraslim osebam, ki se soočajo z motnjami na področju sporazumevanja in/ali motnjami požiranja kot posledica nevrološke poškodbe ali bolezni.

Formalne izobraževanje in usposabljanje
 • 2009 – zaključek specializacije iz klinične logopedije (Katedra za otorinolaringologijo Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in pridobitev naziva »specialistka klinične logopedije«
 • 2004 – podiplomski študij iz klinične logopedije
 • 1994 – strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti
 • 1993 – diploma: profesorica defektologije za osebe z motnjami sluha in govora, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani
Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje
 • 2021 – aktivna udeležba na kongresu EFRR – Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Ljubljana
 • 2021 – aktivna udeležba na 32. dnevih rehabilitacijske medicine z naslovom »Izzivi rehabilitacije v času pandemije koronavirusne bolezni«, URI – Soča, Ljubljana
 • 2020 – aktivna udeležba na podiplomskem izobraževanju za specializante klinične logopedije, UL, Katedra za otorinolaringologijo, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • 2020 – aktivna udeležba na 7. Slovenskem e-kongresu fizikalne in rehabilitacijske medicine, Ljubljana
 • 2020 – aktivna udeležba na 31. dnevih rehabilitacijske medicine »Izboljšave v klinični praksi«, URI – Soča, Ljubljana
 • 2019 – aktivna udeležba v okviru tečaja specialnih znanj »Zdravstvene nege nevrološkega pacienta v rehabilitaciji«, URI – Soča, Ljubljana
 • 2019 – aktivna udeležba na seminarju »Smernice pri vračanju v proces šolanja po končani rehabilitaciji«, URI – Soča, Ljubljana
 • 2018 – opravljeno osnovno izobraževanje in tehnični trening za IOPI MEDICAL sistem, LaBohem, Ljubljana
 • 2018 – aktivna udeležba na strokovnem srečanju »Obravnava pacienta z motnjami požiranja«, Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice
 • 2018 – udeležba na seminarju »Dolgotrajno zdravljenje in rehabilitacijska obravnava ljudi, ki so preživeli možgansko kap«, URI – Soča, Ljubljana
 • 2018 – aktivna udeležba na 10. European Congress of Speech and Language Therapy, Cascais (Portugalska)
 • 2017  – predavanje v okviru seminarja: “Oskrba oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače po zaključeni rehabilitaciji”, URI – Soča, Ljubljana
 • 2017  – aktivna udeležba na 7. ESSD Congress: Swallowing and Ageing, European Society for Swallowing Disorders, Barcelona (Španija)
 • 2016  – sodelovanje pri izvedbi modula “Učenje in izobraževanje odraslih s pridobljenomožgansko poškodbo” v sklopu izobraževalnega programa Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami. Andragoški center Slovenije, Ljubljana
 • 2016  – 2021 – aktivna udeležba in vodenje rednega letnega seminarja ter delavnice na temo motenj požiranja pri odraslih, URI – Soča, Ljubljana
 • 2016 – udeležba na 11. evropskem dnevu logopedije na temo: Dispraksija, Društvo logopedov Slovenije, Ajdovščina
 • 2015 – so-izvedba modula “Učenje in izobraževanje odraslih s pridobljenomožgansko poškodbo” v sklopu izobraževalnega programa Inkluzivno izobraževanje za odrasle s posebnimi potrebami Andragoško društvo Slovenije, Ljubljana
 • 2015 – prispevek na 9. european CPLOL congress CPLOL, Firence (Italija)
 • 2014 – soavtorica prispevka ” Testing protocol for eye tracking device for persons with profound movement disability” na 16. Biennal Conference of ISAAC, ISAAC, Lisbona (Portugalska)
 •  2013  – prispevek na 29. World Congress of the IALP na demo: Where Practice meets science,International Association of Logopedics and Phoniatrics, Torino (Italija)
 • 2013  – izobraževanje na kongresu: New perspectives in Neurorehabilitation: incoming experiences, World Federation for neurorehabilitation, Pavia (Italija)
 • 2013  – prispevek na 24. dnevih rehabilitacijske medicine: Novejše diagnostične in terapektske metode v celostni rehabilitaciji, URI – Soča, Ljubljana
 • 2012 – prispevek na strokovnem izpopolnjevanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov z naslovom: Motnje požiranja in načini hranjenja, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Laško
 • 2011 – udeležba na tečaju: Senzomotorna integracija in stimulacija v prostoru Snoezelen, URI – Soča, Ljubljana
 • 2011 – vabljena predavateljica na seminarju: Celovita rehabilitacija mladih bolnikov z multiplo sklerozo, Uri – Soča, Ljubljana
 • 2011 – udeležba na seminarju: Snoezelen – drugačen svet, Uri – Soča, Ljubljana
 • 2011  – udeležba na simpoziju: Sodobni pristopi k disfagiji pri bolnikih z možgansko kapjo, Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo Nevrološke klinike UKCLjubljana, Laško
 • 2011 – udeležba na seminarju: FRANC Dysphagia 2011, Fresenius Cabi, Bad Homburg (Nemčija)
  2009  – udeležba na 4. evropskem dnevu logopedije na temo: Nevrološke motnje govora pri odraslih kot vabljena predavateljica, Društvo logopedov Slovenije, Maribor
 • 2008  – izobraževanja na delavnici: Advanced Cognitive Rehabilitation, Slovensko zdravniško združenje in Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Ljubljana
 • 2008  -izobraževanje: Udeležba na 13. International Aphasia Rehabilitation  Conference, Ljubljana
 • 2007  – izobraževanje: Multimodalna nevrosenzorna stimulacija, URI – Soča, Ljubljana
 • 2006 – izobraževanje s področja nadomestne in dopolnilne komunikacije na ISAAC Main Conference, International Society for Augmentative and Alternative Communication, Dusseldorf (Nemčija)
 • 2004  – aktivna udeležba na 8. mednarodnem srečanju EFRR (European Federation for Research in Rehabilitation), Ljubljana kot soavtorica s prispevkom: A program of assistance for reintegration of young persons with brain injury into educational programs
 • 2003  – aktivna udeležba na 1. kongresu logopedov Slovenije, Bled s prispevkom: Obravnava bolnikov z multiplo sklerozo
 • 2001  – izobraževanje na delavnici o zgodnji nevrorehabilitaciji z mednarodnoudeležbo, UKC Maribor, Maribor
 • 2000  – izobraževanje z naslovom: The brain as a talking machine, URI – Soča, Ljubljana (Slovenija)
 • 2000  – aktivna udeležba na 9th International Aphasia Rehabilitation Conference, Rotterdam (Nizozemska) s preispevkom Importance of learning during the rehabilitation treatment of brain injured patients
 • 2000  – udeležba na večdnevni delavnici: Communication and Swallowing Disorders, Nacionalni center za multiplo sklerozo, Melsbroek (Belgija)
 • 2000  – aktivna udeležba na 6. mednarodnem internetnem kongresu biomedicinske znanosti, Ljubljana (Slovenija) s prispevkom Learning – the goal and means of rehabilitation after accidental brain injury
 • 1999  – izobraževanje s področja nadomestne komunikacije, CIRIUS Kamnik, Kamnik
 • 1998  – aktivna udeležba na 13. seminarju za zdravstvene tehnike in medicinske sestre na temo: Posebnosti zdravstvene nege v rehabilitaciji, Ljubljana s prispevkom Motnje sporazumevanja pri bolnikih z afazijo
 • 1998  – aktivna udeležba s prispevkom Vloga in pomen logopedske obravnave v celostni rehabilitaciji bolnikov, URI – Soča, Ljubljana
 • 1997 – aktivna udeležba na Tednu vseživljenjskega učenja kot soavtorica prispevka: Učenje ponezgodni možganski poškodbi – predstavitev projekta, Andragoški center Slovenije, Ljubljana
 • 1997  – izobraževanje: Kognitivni pristop k disleksiji in drugim razvojnim motnjam komunikacije,Svetovalni center, Ljubljana
 • 1997 – izobraževanju z naslovom Mednarodno srečanje o multipli sklerozi, Bad Wiendsheim (Nemčija)
 • 1996  – aktivna udeležba na 5. strokovnem srečanju logopedov Slovenije, Radenci  s predavanjem Terapija afazij pri osebah po poškodbi glave: spremljajoče motnje in njihov vpliv na logopedsko obravnavo
 • 1996  – 14. dnevno strokovno izpopolnjevanje v Royal Hospital for Neuro-disability, London (Anglija)