Maja Ogrin je specialistka klinične logopedije, ki od svojega začetka poklicne poti deluje na področju rehabilitacije nevrološko pogojenih govornih in jezikovnih motenj ter motenj požiranja pri odraslih osebah. S svojimi prispevki s področja nevroloških motenj govorno – jezikovnih sposobnosti in motenj požiranja se redno udeležuje strokovnih srečanj, kongresov, delavnic pri nas in v tujini. Dejavna je tudi na področju izobraževanja mladostnikov, ki se po nezgodni možganski poškodbi vračajo v proces izobraževanja. Je soavtorica knjige: Šolanje kot priložnost in izziv po možganskih poškodbah (Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, 2008).

V Centru Motus izvaja logopedsko svetovanje odraslim osebam, ki se soočajo z motnjami na področju sporazumevanja in/ali motnjami požiranja kot posledica nevrološke poškodbe ali bolezni.