Marina Vidmar je po poklicu univerzitetna diplomirana psihologinja. Že od zaključka študija dela na področju vzgoje in izobraževanja. Poklicno kariero je začela v svetovalni službi gimnazije, nadaljevala kot svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

V Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje intelektualnih in čustvenih potreb otrok in mladostnikov, odkrivanje nadarjenosti in karierno svetovanje. Svoje prednosti pri delu z otroki in mladostniki vidi v bogatih izkušnjah pri delu z vsemi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa – učenci, učitelji, starši in vodstvom šole ter pokrivanju vseh temeljnih področij dela s šolajočimi se otroki in mladino: delo z učenci s posebnimi potrebami, odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, karierno svetovanje, svetovalno delo s starši pri učnih in čustveno vedenjskih težavah, preventivno delo v razredu …