»Kaj boš, ko boš velik?« – Kako je nastal Center Motus

»Iz majhnega zraste veliko«, pravijo, in tako je bilo tudi s Centrom Motus. Začetki centra so se zasnovali v eni sami sobi, v kateri je sedanji direktor Blaž Povše kot specialni pedagog pričenjal s svojimi prvimi zasebnimi obravnavami. Kot sicer uspešen učenec je tudi sam potreboval kar nekaj pomoči staršev za usvajanje matematične snovi, plusi so se v kontrolkah radi spreminjali v minuse, pogled pa se je med poukom, namesto na  tabli, večkrat zasidral na bližnjem drevesu … A skozi trening atletike in kot član slovenske mladinske reprezentance se je naučil, da vztrajnost in delo prinašata rezultate in napredek.

Že kot najstnik je zaznal, da bi nekoč rad delal z ljudmi. Mogoče kot policaj? Zdravnik, fizioterapevt? Vsekakor na področju, kjer ljudem lahko pomaga. Sčasoma je postalo tudi jasno, da ga pritegne delo z otroki, predvsem pa individualno delo, »ena na ena«. Tako je vpisal študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, v svojo vzporedno dejavnost športnih počitniških varstev pa je začel vključevati tudi inkluzivne programe za otroke s šibkejšo razvito motoriko – od tod ime Motus (motus = gibanje). Ideja je rodila drugo idejo in tako je Blaž doma uredil kotiček z vsem potrebnim za individualno strokovno pomoč otrokom s težavami na področju opismenjevalnih veščin.

Kmalu se je povezal še s prvo psihologinjo Centra Motus in tim se je postopoma začel širiti. Z vsakim novim sodelavcem se je krepila kvaliteta in strokovnost tima, pa tudi potreba po večjih prostorih – Center Motus je tako leta 2018 našel svoje mesto v Trnovem, leta 2021 pa v čudovitem dvorcu Sela. Večji prostori so nudili tudi večjo možnost raznolikih oblik pomoči – tako se je razvila še dejavnost skupinskih delavnic za otroke ter izobraževanj za pedagoške delavce.

Kaj pa bo vaš otrok, ko bo velik?

“Rad počnem to, kar počnem”, bi vam lahko danes rekel Blaž ali kdorkoli izmed nas v Centru Motus. Naša želja in vizija je z najnovejšimi strokovnimi spoznanji in pristopi še naprej opravljati diagnostične, svetovalne in izobraževalne dejavnosti na področju učnih težav ter tako opolnomočiti starše in pedagoške delavce za ustrezno pomoč otrokom, njim pa pomagati se razviti v samozavestne in kompetentne posameznike.