Individualna obravnava otrok z avtizmom

Avtizem razumemo kot razvojno-nevrološko motnjo, ki traja vse življenje, kar preprosto pomeni, da je ni moč ozdraviti v klasičnem pomenu. Kljub temu pa je mogoče z ustrezno terapevtsko obravnavo pomembno izboljšati vsakodnevno funkcioniranje otrok z avtizmom in s tem bistveno spremeniti tok njihovega delovanja v odraslosti.

V ospredju obravnave je otrok, njegove potrebe in njegovi interesi. Obravnave individualno izvaja strokovnjakinja, ki uporablja z dokazi podprte pristope. V ospredju je razvoj igre, ki se mu doda elemente strukturiranega učenja. Otroku se tekom obravnav ponudi različen material (likovni, didaktični material z različnih področij) ter se ga ob slikovnih podporah uči usmerjenega rokovanja, načrtovanja in organizacije dela.

Komu je individualna obravnava namenjena?

Individualna obravnava otrok z avtizmom je namenjena predšolskim in šolskim otrokom, ki:

  • imajo postavljeno diagnozo avtizma ali Aspergerjevega sindroma
  • še nimajo opredeljene diagnoze avtizma ali Aspergerjevega sindroma, a imajo težave na enem ali več od naslednjih področij: socialno področje, emocionalno področje, področje komunikacije in igre.

Kaj je cilj individualnih obravnav otroka z avtizmom?

Cilji programa so zastavljeni individualno, glede na potrebe otroka in družine (vloga družine je namreč ključnega pomena), zajemajo pa sledeče:

  • spodbujanje komunikacije: neverbalne in verbalne
  • spodbujanje socialnih interakcij: otrok se uči vzpostavljati in ohranjati odnose s svojimi vrstniki, družinskimi člani in drugimi ljudmi
  • spodbujanje čustvenega razvoja: pomen čustvenih vezi med otrokom in izvajalko ter/ali starši
  • spodbujanje kreativnosti, domišljije in razvoj kognitivnih veščin: otrok se uči razmišljati, reševati težave in razvijati različne spretnosti skozi igro in interakcijo
  • spodbujanje fleksibilnosti in prilagoditvenih spretnosti: otrok se uči tehnik prilagajanja na nove situacije, reševanja težav in spopadanja s problemskimi situacijami in spremembami.

Kakšen je postopek za vključitev v program?

Pred pričetkom dela z otrokom se starši sami udeležijo uvodnega razgovora, kjer se z izvajalko pogovorijo o izzivih, s katerimi se srečujejo, in osnujejo načrt dela. Obravnave z otrokom so kontinuirane. Otrok se obravnav udeležuje 8 tednov zapored. Posamezno srečanje traja 45 minut, pri čemer je vsaj na nekaj srečanjih zaželena prisotnost in aktivna udeleženost enega od staršev.

O izvajalki

Vesna Nemec je mama dveh najstnikov, vedno obdana s knjigami, na potovanjih ali doma. Strokovno izpopolnjevanje je stalnica v njenem življenju. Zadnjih petnajst let se izobražuje na področju pristopov za delo z osebami z avtizmom. Večino izobraževanj je opravila pod mentorstvom tujih strokovnjakov ali v tujini. Posebno mesto imajo zanjo izobraževalni obiski šol na Islandiji in Hrvaškem, v Italiji, Franciji in Turčiji.