S poklicnim in kariernim svetovanjem posameznik pridobi ključne informacije, ki so pomembne pri načrtovanju njegove poklicne in karierne poti. Namenjeno je osnovnošolcem, srednješolcem, študentom in zaposlenim, ki načrtujejo svojo izobraževalno, poklicno in karierno pot ali si želijo novih kariernih izzivov.

Poklicno in karierno svetovanje vključuje psihološko diagnosticiranje, to je ocenjevanje posameznikovih osebnostnih značilnosti, vrednot, kariernih sider in prevzemanje ustreznih vlog v delovnem timu. Psihološkemu diagnosticiranju sledi razgovor in svetovanje, s pomočjo katerega posameznik prepozna in poglobi razumevanje svojih potencialov, interesov, vrednot, delovnih navad ter osebnostnih značilnosti, kar je ključno za uspešno načrtovanje poklicne in karierne poti.