Poklicno in karierno svetovanje

Neprestane spremembe, hiter tempo življenja in vedno večja pričakovanja, ki jih gojimo do sebe in do drugih pomembno zaznamujejo naše šolanje in zaposlitvene poti. Nič več ni predvidljivo, nič zagotovljeno. Pojavljajo se novi poklici, potreba po vseživljenjskem učenju pa je večja kot kdajkoli prej. Nepredvidljivost, potreba po dokazovanju, številni viri informacij in tekmovalna naravnanost družbe so izvor številnih čustvenih stisk.

Stiske se pojavljajo pri izbiri najustreznejše šole, ki bo primerno zahtevna, v skladu s posameznikovimi zanimanji in bo vodila do želenega poklica in zaposlitve. Prav tako se stiske pojavljajo tudi pri iskanju prve zaposlitve, ko mora posameznik pretehtati različne dejavnike in sprejemati razumne odločitve, ki jih pogosto otežujejo številne okoliščine. Tudi po pridobljeni zaposlitvi si dandanes ni mogoče povsem oddahniti, saj lahko posameznikovo delo v nekaj letih zlahka nadomesti stroj, sam pa se mora prekvalificirati ali se kako drugače znajti. Morda po nekaj letih dela ugotovi celo, da je »zgrešil poklic«  ali da je enostavno nezadovoljen s svojim strokovnim razvojem in potekom lastne kariere.

S kariernim in poklicnim svetovanjem se je takšnim in podobnim težavam mogoče izogniti ali jih lažje in hitreje razrešiti, če so že nastopile.

Komu je namenjeno poklicno in karierno svetovanje?

S poklicnim in kariernim svetovanjem posameznik pridobi ključne informacije, ki so pomembne pri načrtovanju njegove poklicne in karierne poti. Namenjeno je osnovnošolcem, srednješolcem, študentom in zaposlenim, ki načrtujejo svojo izobraževalno, poklicno in karierno pot ali si želijo novih kariernih izzivov.

Kako poteka poklicno in karierno svetovanje?

Poklicno in karierno svetovanje vključuje psihološko diagnostično ocenjevanje, ki obsega ocenjevanje posameznikovih osebnostnih značilnosti, vrednot, kariernih sider in prevzemanje ustreznih vlog v delovnem timu. Psihološkemu ocenjevanju sledi razgovor in svetovanje, s pomočjo katerega posameznik prepozna in poglobi razumevanje svojih potencialov, interesov, vrednot, delovnih navad in osebnostnih značilnosti, kar je ključnega pomena za uspešno načrtovanje poklicne in karierne poti.