Klinični logoped je strokovnjak za področje govora, katerega naloga je prepoznavanje, preprečevanje in odpravljanje govorno-jezikovnih težav.

V Centru Motus klinični logoped izvaja naslednje storitve:

1) Kliničnologopedska diagnostika komunikacijskih, govornih in jezikovnih motenj pri otrocih, mladostnikih in odraslih
2) Sistematični pregled pri 5 letih
3) Kliničnologopedska terapija
a) pri govornih motnjah ( artikulacijskih motnjah, pri glasovnih motnjah, pri motnjah ritma in tempa (jecljanje);
b) pri jezikovnih motnjah (otrok ne govori, zakasnel ali upočasnjen govorno jezikovni razvoj, skromno besedišče, slovnične težave pri oblikovanju stavkov, težave pri opisovanju dogodkov, pripovedovanju, težave pri razumevanju navodil)

Za namen doseganja večje učinkovitosti terapijskih postopkov, se po vsakem terapevtskem delu z otrokom posvečamo delu s starši: svetujemo jim in jih učimo kako vsakodnevno izvajati vodene domače logopedske vaje.

 

*Vse logopedske storitve izvajamo v slovenskem in hrvaškem jeziku.

Logoped Ljubljana, klinični logoped, govorno-jezikovna motnja, privat logoped, zasebni logoped, logoped samoplačniško.