Psihološko diagnostično ocenjevanje

Psihološko diagnosticiranje ali testiranje vključuje spekter metod za strokovno ocenjevanje posameznikovega delovanja, spoznavnih sposobnosti, osebnostnih potez in drugih psiholoških značilnosti. Posameznikove značilnosti in njegovo delovanje ocenjujemo z normativnimi preizkusi, intervjujem, opazovanjem in neformalnim ocenjevanjem, kar nam omogoča objektivno in podrobno seznanjanje s posameznikovimi močnimi in šibkimi področji.

Diagnostično ocenjevanje nam omogoča uspešno načrtovanje nadaljnjega dela s posameznikom, spremljanje njegovega napredka in evalvacijo celotnega procesa dela.