Psihološko diagnostično ocenjevanje

Psihološko diagnostično ocenjevanje vključuje spekter metod za strokovno ocenjevanje posameznikovega delovanja, spoznavnih sposobnosti, osebnostnih potez in drugih psiholoških značilnosti. Posameznikove značilnosti in njegovo delovanje ocenjujemo z normativnimi preizkusi, intervjujem, opazovanjem in neformalnim ocenjevanjem, kar nam omogoča objektivno in podrobno seznanjanje s posameznikovimi močnimi in šibkimi področji.

Diagnostično ocenjevanje nam omogoča uspešno načrtovanje nadaljnjega dela s posameznikom, spremljanje njegovega napredka in evalvacijo celotnega procesa dela.

Kaj lahko pričakujete?

Psihološko diagnostično ocenjevanje ponavadi traja od 2 do 3 ure in je odvisno od vrste težav ali primanjkljaja. Pri ocenjevanju otrokovih težav potrebujemo tudi informacije, ki jih starši pridobijo v šoli in so poleg njihovih opažanj osnova za nadaljevanje diagnostične ocene. Če ste že bili obravnavani v drugi instituciji ali ste že prejeli izvide in mnenja drugih psihologov, jih prinesite s seboj, saj so pomemben vir informacij.