Delo z otroci in mladostniki poteka na drugačen način kot pri odraslih; z njimi stopamo v stik glede na starost in razvojne potrebe. Prek igre, simbolike, ustvarjanja, risanja in glasbe lažje pridejo v stik s sabo, svojimi občutki, mislimi in telesom. Skupaj raziskujemo njihov notranji svet, predvsem pa jim nudimo varen prostor, v katerem bodo lahko odkrivali sebe in svoje potenciale, pridobivali nove izkušnje ter se postopoma učili soočati z ovirami v življenju. Svetovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki se tekom odraščanja soočajo z raznimi vprašanji, težavami ali strahovi ter bi želeli v zaupnem okolju najti nove načine premagovanja ovir na poti do sreče.

 

 

Aktualne teme, s katerimi se ukvarjamo:
– Premagovanje strahu, treme
– Stik s sabo, spodbujanje pozitivne samopodobe
– Težave ob ločitvi staršev
– Raziskovanje vprašanj o odraščanju
– Kako prepoznati samega sebe, svoje potenciale
– Zmorem sam, učenje odgovornosti
– Težave s koncentracijo

 

 

Katere tehnike uporabljamo na poti raziskovanja?
– Ustvarjanje z različnimi materiali (risanje, kiparjenje)
– Učenje in pogovor prek igre in simbolike
– Igra vlog
– Izražanje prek glasbe, plesa
– Pravljice in igra z lutkami
– Peskovnik
– Fantazijska popotovanja