Ljudje smo pogosto pod vplivom stresnih življenjskih dogodkov, bodisi so to družinske ali z delom povezane težave, bolezni ali izgube. Ko temna stran našega življenja (npr. nizka samopodoba, apatija, depresivnost, zasvojenost, psihosomatske motnje ali čustva, vedenja ter misli, s katerimi se težko soočamo) pride na površje, rešitve ne najdemo vedno sami. Z razumevanjem, da zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč stanje celotnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja, je naš cilj izboljšati kvaliteto življenja v vseh vidikih. Zaradi tega nam je vaša osebnostna rast tako zelo pomembna.

Psihoterapija je proces, v katerem terapevt klienta v zaupnem odnosu spodbuja k zavedanju samega sebe, svojih občutkov in vedenja ter ga vodi k reševanju težav. Z odpravo neželenih vedenjskih vzorcev se posledično izboljšajo posameznikovo duševno zdravje, telesno počutje in seveda medosebni odnosi. Psihoterapija tako nudi možnost za osebni razvoj in boljšo kvaliteto življenja.

 

Psihoterapija, pomoč, psihocialno svetovanje.

 

Psihoterapija je namenjena posameznikom, ki se soočajo s/z:
– Depresijo
– Anksioznimi motnjami
– Obsesivno-kompulzivno motnjo
– Težavami v odnosih (družinsko, delovno okolje,…)
– Izgubami in žalovanjem
– Psihosomatskimi motnjami
– Stresom

Izvajamo tudi psihoterapijo za otroke in mladostnike.

 

Psihoterapija

 

Izvajamo psihodinamsko psihoterapijo, ki je telesno usmerjena psihoterapija s psihoanalitičnim teoretskim ozadjem. V praksi združujemo tehnike različnih psihoterapevtskih pristopov (pogovorne tehnike, tehnike gestalt terapije, igra vlog, fantazijska popotovanja, risanje, ustvarjanje,…). Delo s telesom, ki vključuje tudi čuječnost, nam pomaga priti v stik z nezavednimi vsebinami, ki jih včasih preko pogovora težko dosežemo.

Psihoterapija poteka v varnem prostoru, enkrat tedensko; posamezna seansa traja 50 minut.