Izobraževanje za pedagoške delavce: SENZORNA INTEGRACIJA – pomen poznavanja posebnosti pri predelavi senzornih informacij otrok in nudenje pomoči

Vsebina programa je zasnovana na način, da bodo udeleženci pridobili vse osnovne informacije, ki se navezujejo na senzorni sistem, senzorno predelavo, senzorno integracijo ter strategije za spodbujanje ustreznega senzornega razvoja.

Udeleženci se bodo seznanili s tem, kako občutja vplivajo na socialno-emocionalni razvoj, zmožnost učenja in druge telesne ter kognitivne procese (npr. zmožnost vzdrževanja pozornosti, nivo vzburjenja, motorične spretnosti ipd.). Udeleženci bodo prav tako aktivno vključeni v delo po skupinah in diskusijo, s čimer bodo pridobljeno znanje lažje prenesli v prakso.

Cilji izobraževanja:

🗸 spoznati pomen delovanja senzornih sistemov v vsakdanjem delovanju otroka
🗸 prepoznati vedenja, ki se lahko pojavijo pri težavah s predelavo senzornih prilivov
🗸 prepoznati razlike, kdaj je razlog za neželeno vedenje posebnost v predelavi senzornih prilivov
🗸 pridobiti znanje o uporabnih strategijah in aktivnostih, ki spodbujajo optimalen razvoj senzorne integracije
🗸 analizirati primere iz vsakdanjega življenja in uporaba senzornih strategij

Izvajalka:

viš. pred. mag. Nevenka Gričar

Predavateljica redno sodeluje na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (viš. pred. mag.), kjer študentom redno predava na temo senzorne integracije. Prav tako preko zasebne prakse izvaja terapevtske obravnave otrok z motnjo senzorne integracije.

Lokacija in datum izvedbe:

Datum izvedbe: petek, 21. 10. 2022 od 16.00 do 20.00 in sobota, 22.10. 2022 od 9.00 do 13.00.

Izobraževanje bo izvedeno preko spletne platforme ZOOM.

Število ur:

8 ur

Izobraževanje je namenjeno:

Ciljna skupina programa so učitelji-ce prve triade, vzgojitelji-ce v vrtcih, specialni-e pedagogi-nje, svetovalni-e delavci-ke ter drugi strokovni delavci v VIZ.

Cena:

95 €/udeleženec

Potrdilo:

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Prijava:

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)

V primeru premajhnega števila udeležencev bo izobraževanje odpovedano. O tem vas bomo pravočasno obvestili in vam v celoti povrnili plačano prijavnino.