Psihologinja Ljubljana, Tina Rehberger, avtizem, motnje avtističnega spektra, diagnostika avtizma

Tina Rehberger je po poklicu psihologinja. Svoje prve formalne delovne izkušnje je pridobila v specialistični ambulanti Inštituta za avtizem in sorodne motnje, svojo poklicno pot pa nadaljuje v Zdravstvenem domu Kranj, v okviru Centra za krepitev zdravja, kjer deluje na področju preventive duševnega zdravja.

V Centru Motus sodeluje pri izvajanju diagnostičnega ocenjevanja razvojnih in učnih potreb otrok ter svetuje njihovim staršem.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2015 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo
 • 2016 – zaključek 1-letnega podiplomskega funkcionalnega izobraževanja s področja avtizma na univerzi Alma Mater Europaea
 • 2016 – vpis doktorskega študija na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, smer Razvojnopsihološke študije (v teku)
 • 2017 – zaključek 1-letnega pripravništva in opravljen strokovni izpit za delo psihologa na področju zdravstvene dejavnosti
 • 2017 – zaključek 1-letnega licenčnega izobraževanja za terapevtsko delo po modelu DIR Floortime (The Greenspan Floortime Approach®) s supervizorskim nadzorom v okviru The Floortime Center, USA
 • 2017 – dokončano licenčno usposabljanje za uporabo Opazovalne sheme za ocenjevanje avtizma (ADOS-2) 

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2013 – strnjeno 4-tedensko usposabljanje pri klinični psihologinji Sinziani Burcea – The Early Intensive Holistic Therapy Center for the Autistic Child and His Family
 • 2016 – seminar o vedenjskih izbruhih otrok z avtizmom in njihovi obravnavi s predavateljico Branko D. Jurišić – Izobraževalni center Pika
 • 2016 – usposabljanje za uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke (WISC-III) v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva
 • 2016 – 2-dnevna konferenca z naslovom »Detection and Clinical Perspectives in the Treatment of Infants with ASD« pod okriljem Alexandru Ioan Cuza University (Mifne team)
 • 2016 – 2-dnevni seminar z naslovom »Strukturirano poučevanje oseb z motnjami avtističnega spektra po modelu TEACCH« s predavateljema Lee M. Marcusom – TEACCH Autism Program in Janet Martin – Chapel Hill TEACCH Center
 • 2016 – 2-dnevni seminar z naslovom »Aplikativna vedenjska analiza: Osnovni principi, znanstveni dokazi, značilnosti obravnave pri avtizmu« s predavateljico Ivano Papi – ABA Steps
 • 2017 – 2-dnevni seminar z naslovom »Aplikativna vedenjska analiza in avtizem: Zmanjševanje neželenega vedenja« s predavateljico Ivano Papi – ABA Steps
 • 2017 – zaključek 1-letnega licenčnega izobraževanja za terapevtsko delo po modelu DIR Floortime (The Greenspan Floortime Approach®) s supervizorskim nadzorom v okviru The Floortime Center, USA
 • 2017 – dokončano licenčno usposabljanje za uporabo Opazovalne sheme za ocenjevanje avtizma (ADOS-2)
 • 2017 – znanstvena konferenca z naslovom »Za človeka gre: Interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov« pod okriljem univerze Alma Mater Europaea (udeležba s prispevkom)
 • 2017 – 7-dnevno strokovno izobraževanje s področja teorije senzorne integracije (1. in 2. modul) s predavateljico Elisabeth Söchting – SpielStudio
 • 2018 – strokovni seminar z naslovom »Celostna obravnava otrok z nevrološko okvaro z motnjami hranjenja in požiranja« pod okriljem Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča (udeležba s prispevkom)
 • 2018 – strokovna konferenca z naslovom »Avtizem – kje smo leta 2018« pod okriljem Strokovnega centra za avtizem (udeležba s prispevkom)
 • 2018 – organizatorka 2-dnevnega licenčnega izobraževanje o modelu integriranih igralnih skupin za otroke z avtizmom (Integrated Play Groups®) s predavateljico Pamelo Wolfberg
 • 2018 – 2-dnevni licenčni seminar (1. stopnja) o uvajanju sistema nadomestne in podporne komunikacije z izmenjavo slik po sistemu PECS pod okriljem Pyramid Educational Consultants UK
 • 2019 – zaključena 1. stopnja usposabljanja iz vedenjsko-kognitivne terapije, Praktikum I pod okriljem Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije
 • 2019 – strokovna konferenca z naslovom »Obravnave oseb z avtizmom v Sloveniji« pod okriljem Strokovnega centra za avtizem (udeležba s prispevkom)
 • 2019 – 2-dnevna delavnica z naslovom »Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema« pod okriljem Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča
 • 2019 – usposabljanje za uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-III) v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva
 • 2019 – 2-dnevni mednarodni kongres »S.M.A.R.T. pristup u ranoj intervenciji« v organizaciji Centra za ranu intervenciju – MURID
 • 2019 – organizatorka 2-dnevnega izobraževanja »Early Start Denver Model (ESDM): Zgodnja obravnava otrok z avtizmom«
 • 2020 – 2-dnevni licenčni seminar (2. stopnja) o uvajanju sistema nadomestne in podporne komunikacije z izmenjavo slik po sistemu PECS pod okriljem Pyramid Educational Consultants UK

Tina Rehberger dejavnosti v Centru Motus izvaja pod supervizijo dolgoletne sodelavke Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Ljubljana.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja