Psihologinja Ljubljana, Tina Rehberger, avtizem, motnje avtističnega spektra, diagnostika avtizma

Tina Rehberger je po poklicu psihologinja. Svoje prve formalne delovne izkušnje je pridobila v specialistični ambulanti Inštituta za avtizem in sorodne motnje, svojo poklicno pot pa nadaljuje v Zdravstvenem domu Kranj, v okviru Centra za krepitev zdravja, kjer deluje na področju preventive duševnega zdravja.

V Centru Motus sodeluje pri izvajanju diagnostičnega ocenjevanja razvojnih in učnih potreb otrok in mladostnikov ter vodi podporne skupine in svetovanja za njihove starše. Odlikuje jo predanost do strokovnega izpopolnjevanja, raziskovanja in dela na področju motenj avtističnega spektra.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2017 – zaključek 1-letnega pripravništva in opravljen strokovni izpit za delo psihologa na področju zdravstvene dejavnosti
 • 2016 – vpis doktorskega študija na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, smer Razvojnopsihološke študije (v teku)
 • 2016 – zaključek 1-letnega podiplomskega funkcionalnega izobraževanja s področja avtizma na univerzi Alma Mater Europaea
 • 2015 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2021 – 3-dnevni seminar z naslovom »Pomen zgodnje komunikacije za otrokov razvoj« pod okriljem Zbornice kliničnih psihologov Slovenije
 • 2020 – zaključek 1. in 2. stopnje usposabljanja za delo po terapevtskem modelu zgodnje obravnave »Early Start Denver Model (ESDM)« pod okriljem UC Davis MIND Institute
 • 2020 – predavanje dr. Brede Jelen Sobočan z naslovom »Zgodnji odnosi in njihov vpliv na razvoj osebnosti skozi prizmo teorije navezovanja«
 • 2020 – 5-dnevni izobraževalni modul z naslovom »Osnove klinične nevropsihologije« pod okriljem Zbornice kliničnih psihologov Slovenije
 • 2020 – 2-dnevni seminar z naslovom »Osebnostne motnje – večni terapevtski izziv« pod okriljem Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije
 • 2020 – predavanje dr. Zvezdana Pirtoška z naslovom »Razvoj možganov v socialni organ« pod okriljem 5. maratona pozitivne psihologije
 • 2020 – seminar z naslovom »Avtizem v psihoterapiji in svetovalnem delu«
 • 2020 – uvodni seminar z naslovom »Virtualna rana intervencija« pod okriljem Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID
 • 2020 – seminar z naslovom »Spolna zloraba – kaj moram vedeti?« pod okriljem Združenja za MOČ
 • 2020 – 2-dnevni licenčni seminar (2. stopnja) o uvajanju sistema nadomestne in podporne komunikacije z izmenjavo slik po sistemu PECS pod okriljem Pyramid Educational Consultants UK
 • 2019 – organizatorka 2-dnevnega izobraževanja »Early Start Denver Model (ESDM): Zgodnja obravnava otrok z avtizmom«
 • 2019 – 2-dnevni mednarodni kongres »S.M.A.R.T. pristup u ranoj intervenciji« v organizaciji Centra za ranu intervenciju – MURID
 • 2019 – usposabljanje za uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-III) v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva
 • 2019 – 2-dnevna delavnica z naslovom »Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema« pod okriljem Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča
 • 2019 – strokovna konferenca z naslovom »Obravnave oseb z avtizmom v Sloveniji« pod okriljem Strokovnega centra za avtizem (udeležba s prispevkom)
 • 2019 – zaključena 1. stopnja usposabljanja iz vedenjsko-kognitivne terapije, Praktikum I pod okriljem Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije
 • 2018 – 2-dnevni licenčni seminar (1. stopnja) o uvajanju sistema nadomestne in podporne komunikacije z izmenjavo slik po sistemu PECS pod okriljem Pyramid Educational Consultants UK
 • 2018 – organizatorka 2-dnevnega licenčnega izobraževanje o modelu integriranih igralnih skupin za otroke z avtizmom (Integrated Play Groups®) s predavateljico Pamelo Wolfberg
 • 2018 – strokovna konferenca z naslovom »Avtizem – kje smo leta 2018« pod okriljem Strokovnega centra za avtizem (udeležba s prispevkom)
 • 2018 – strokovni seminar z naslovom »Celostna obravnava otrok z nevrološko okvaro z motnjami hranjenja in požiranja« pod okriljem Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča (udeležba s prispevkom)
 • 2017 – 7-dnevno strokovno izobraževanje s področja teorije senzorne integracije (1. in 2. modul) s predavateljico Elisabeth Söchting – SpielStudio
 • 2017 – dokončano licenčno usposabljanje za uporabo Opazovalne sheme za ocenjevanje avtizma (ADOS-2) 
 • 2017 – znanstvena konferenca z naslovom »Za človeka gre: Interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov« pod okriljem univerze Alma Mater Europaea (udeležba s prispevkom)
 • 2017 – zaključek 1-letnega licenčnega izobraževanja za terapevtsko delo po modelu DIR Floortime (The Greenspan Floortime Approach®) s supervizorskim nadzorom v okviru The Floortime Center, USA
 • 2017 – 2-dnevni seminar z naslovom »Aplikativna vedenjska analiza in avtizem: Zmanjševanje neželenega vedenja« s predavateljico Ivano Papi – ABA Steps
 • 2016 – 2-dnevni seminar z naslovom »Aplikativna vedenjska analiza: Osnovni principi, znanstveni dokazi, značilnosti obravnave pri avtizmu« s predavateljico Ivano Papi – ABA Steps
 • 2016 – 2-dnevni seminar z naslovom »Strukturirano poučevanje oseb z motnjami avtističnega spektra po modelu TEACCH« s predavateljema Lee M. Marcusom – TEACCH Autism Program in Janet Martin – Chapel Hill TEACCH Center
 • 2016 – 2-dnevna konferenca z naslovom »Detection and Clinical Perspectives in the Treatment of Infants with ASD« pod okriljem Alexandru Ioan Cuza University (Mifne team)
 • 2016 – usposabljanje za uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke (WISC-III) v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva
 • 2016 – seminar o vedenjskih izbruhih otrok z avtizmom in njihovi obravnavi s predavateljico Branko D. Jurišić – Izobraževalni center Pika
 • 2013 – strnjeno 4-tedensko usposabljanje pri klinični psihologinji Sinziani Burcea – The Early Intensive Holistic Therapy Center for the Autistic Child and His Family

Drugo

 • 2020 – izvedba izobraževanja z naslovom »Obvladovanje neželenega vedenja predšolskih otrok z avtizmom« v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • 2020 – izvedba izobraževanja z naslovom »Delo s predšolskimi otroki z avtizmom« v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • 2015 – dobitnica fakultetne Prešernove nagrade za diplomsko delo

Tina Rehberger dejavnosti v Centru Motus izvaja pod supervizijo dolgoletne sodelavke Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.