Učna pomoč/inštrukcije

Ali se vaš otrok uspešno uči? Ima težave pri razumevanju in usvajanju učnih vsebin v šoli? Ali potrebuje le malo spodbud pri pripravi na ocenjevanje in organizaciji učenja? V Centru Motus izvajamo individualno in skupinsko učno pomoč pri učenju in utrjevanju znanja različnih predmetov. Učno pomoč vodijo študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike oz. diplomanti drugih ustreznih strokovnih smeri.

 

Kaj je prednost učne pomoči, ki jo izvajamo v okviru našega centra?

Naš cilj je, da s skupnimi močmi, različnimi metodami in obsežno razlago premagamo vrzeli v znanju ter usvojimo določeno snov z razumevanjem. Pri učenju najprej preverimo predznanje in raziskujemo, kaj je lahko razlog, da ima učenec težave z usvajanjem znanja; glede na pridobljene informacije načrtujemo nadaljnje delo. Izvajanje je prilagojeno posameznemu učencu, njegovemu predznanju, zmožnostim in interesom. Vsak izvajalec učne pomoči (inštruktor) ima redno strokovno pomoč in podporo specialnega pedagoga ter psihologinje. Skupaj evalviramo delo, prilagajamo strokovne pristope in učne pripomočke, s katerimi otroku na enostaven in učinkovit način predstavimo/razložimo določeno snov. Po potrebi svetujemo tudi staršem. V primeru, da izvajalec učne pomoči opazi, da ima otrok pri usvajanju znanja večje težave, s timskim pristopom ugotovimo, ali so pri učencu opazne značilnosti učnih težav oz. druge specifične ali splošne težave, zaradi katerih otrok počasneje usvaja znanja.

Veselimo se učenja z vami!