Od nas za vas

Preberite si zapise naših strokovnjakov o razvoju govora in jezika, motorike, možganov, učenju in drugih temah, s katerimi se tudi starši vsakonevno srečujete.

Bralna motivacija – kako naj ga prepričam, da bo bral?

Bralna motivacija – kako naj ga prepričam, da bo bral?

Za učinkovito in pogosto branje je poleg truda in vztrajanja pomembna tudi želja po branju. Slednjo so strokovnjaki poimenovali tudi bralna motivacija. Zajema različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo otroka k branju. Med glavne dejavnike, ki spodbujajo željo po...

Zapis dijakinje: Moja izkušnja šolanja od doma

Zapis dijakinje: Moja izkušnja šolanja od doma

ŠOLANJE NA DALJAVO IZ PRVE ROKE: NIČ NI ČRNO-BELO Budilka, kava, zajtrk, Zoom, odmor, Zoom, učenje, spanje. Tako nekako poteka moj vsakdan od 19. oktobra do danes. In ne samo moj. V podobni situaciji smo se znašli vsi učenci, dijaki in študentje. Iz šolskih klopi se...

Socialne veščine in vzpostavljanje prijateljstev

Socialne veščine in vzpostavljanje prijateljstev

Kaj so socialne veščine? Socialnim veščinam bi lahko rekli tudi »življenjske veščine«. Gre namreč za veščine, ki jih razumemo v kontekstu vsakodnevne interakcije med posameznikom in okolico. Z njimi posameznik uresničuje oz. zadovoljuje svoje potrebe v socialnem...

Komponente in področja socialnega razvoja

Komponente in področja socialnega razvoja

Socialni razvoj poteka od razvoja preprostih socialnih veščin, kot je vzpostavljanje očesnega kontakta, do razvoja bolj kompleksnih veščin, kot sta sklepanje prijateljstev in reševanje konfliktov. Več o samem poteku in biološki podlagi socialnega razvoja si lahko...

Socialni razvoj – potek in biološka osnova

Socialni razvoj – potek in biološka osnova

Socialna naravnanost človeka je razvidna že iz dražljajev, ki jih preferirajo novorojenčki, saj med različnimi zvočnimi dražljaji najraje poslušajo prav človeški glas, med vsemi vidnimi dražljaji pa najraje gledajo človeški obraz (Zupančič, 2009). Socialni razvoj...

Govorno-jezikovni razvoj otroka: Od bebljanja do pripovedovanja zgodb

Govorno-jezikovni razvoj otroka: Od bebljanja do pripovedovanja zgodb

Sporazumevanje s pripadniki iste vrste je ključno za preživetje, zato je govorni razvoj izredno pomemben vidik otrokovega odraščanja. Omogoča nam življenje v skupnosti. Ključni komponenti besednega sporazumevanja sta govor in jezik, ki se navezujeta na različne...

Zgodnja obravnava otrok z avtizmom

Zgodnja obravnava otrok z avtizmom

Pomen zgodnje obravnave Avtizem razumemo kot razvojno-nevrološko motnjo, ki traja vse življenje, kar preprosto pomeni, da je ni moč ozdraviti v klasičnem pomenu. Kljub temu pa je mogoče z ustrezno terapevtsko obravnavo pomembno izboljšati vsakodnevno funkcioniranje...

Zrcalni nevroni – kaj so in kaj nam omogočajo

Zrcalni nevroni – kaj so in kaj nam omogočajo

V človeških možganih se skriva prav poseben sistem, ki nam omogoča povezovanje z drugimi ljudmi, posnemanje njihovih vedenj in predvidevanje njihovih namer, hkrati pa nam omogoča tudi empatično razumevanje. Gre za zrcalne nevrone, ki se nahajajo v možganski skorji...

Genetika ali okolje? Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj

Genetika ali okolje? Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj

Skozi zgodovino razvojne psihologije se je pojavljajo veliko nestrinjanj in dilem glede vprašanja, ali na otrokov razvoj bolj vplivajo njegove notranje značilnosti ali izkušnje, ki jih doživlja v okolju. Strokovnjaki so v zadnjih desetletjih prišli do zaključka, da na...