Od nas za vas

Preberite si zapise naših strokovnjakov o razvoju govora in jezika, motorike, možganov, učenju in drugih temah, s katerimi se tudi starši vsakonevno srečujete.

Komponente in področja socialnega razvoja

Komponente in področja socialnega razvoja

Socialni razvoj poteka od razvoja preprostih socialnih veščin, kot je vzpostavljanje očesnega kontakta, do razvoja bolj kompleksnih veščin, kot sta sklepanje prijateljstev in reševanje konfliktov. Več o samem poteku in biološki podlagi socialnega razvoja si lahko...

Socialni razvoj – potek in biološka osnova

Socialni razvoj – potek in biološka osnova

Socialna naravnanost človeka je razvidna že iz dražljajev, ki jih preferirajo novorojenčki, saj med različnimi zvočnimi dražljaji najraje poslušajo prav človeški glas, med vsemi vidnimi dražljaji pa najraje gledajo človeški obraz (Zupančič, 2009). Socialni razvoj...

Govorno-jezikovni razvoj otroka: Od bebljanja do pripovedovanja zgodb

Govorno-jezikovni razvoj otroka: Od bebljanja do pripovedovanja zgodb

Sporazumevanje s pripadniki iste vrste je ključno za preživetje, zato je govorni razvoj izredno pomemben vidik otrokovega odraščanja. Omogoča nam življenje v skupnosti. Ključni komponenti besednega sporazumevanja sta govor in jezik, ki se navezujeta na različne...

Zgodnja obravnava otrok z avtizmom

Zgodnja obravnava otrok z avtizmom

Pomen zgodnje obravnave Avtizem razumemo kot razvojno-nevrološko motnjo, ki traja vse življenje, kar preprosto pomeni, da je ni moč ozdraviti v klasičnem pomenu. Kljub temu pa je mogoče z ustrezno terapevtsko obravnavo pomembno izboljšati vsakodnevno funkcioniranje...

Zrcalni nevroni – kaj so in kaj nam omogočajo

Zrcalni nevroni – kaj so in kaj nam omogočajo

V človeških možganih se skriva prav poseben sistem, ki nam omogoča povezovanje z drugimi ljudmi, posnemanje njihovih vedenj in predvidevanje njihovih namer, hkrati pa nam omogoča tudi empatično razumevanje. Gre za zrcalne nevrone, ki se nahajajo v možganski skorji...

Genetika ali okolje? Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj

Genetika ali okolje? Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj

Skozi zgodovino razvojne psihologije se je pojavljajo veliko nestrinjanj in dilem glede vprašanja, ali na otrokov razvoj bolj vplivajo njegove notranje značilnosti ali izkušnje, ki jih doživlja v okolju. Strokovnjaki so v zadnjih desetletjih prišli do zaključka, da na...

Zgodnja obravnava, razvojna plastičnost in sinaptične povezave

Zgodnja obravnava, razvojna plastičnost in sinaptične povezave

Ključnega pomena pri spoprijemanju z vsem, kar prinesejo razvojne posebnosti otrok, je zgodnja obravnava, ki jo razumemo kot pomoč, ki jo otroci s posebnimi potrebami in njihove družine prejmejo v predšolskem obdobju. Prizadevanja za zgodnjo obravnavo so osnovana na...

Evolucijski razvoj človeških možganov – tridelni možgani

Evolucijski razvoj človeških možganov – tridelni možgani

Charles Darwin je leta 1859 prvič predstavil svojo teorijo evolucije, v kateri razlaga, da se različne nove rastlinske in živalske vrste razvijejo iz že obstoječih vrst (Bowler, 2009, v: Pinel in Barnes, 2018). Opozarjal je na velike podobnosti, kot so na primer...

Obvladovanje tesnobe v času koronavirusa

Obvladovanje tesnobe v času koronavirusa

V trenutnih razmerah se počutimo ujete, izolirane in osamljene. Na vsakem koraku nas spremlja negotovost, na naša vprašanja pa nihče ne pozna odgovora. Mediji nas strašijo iz dneva v dan, mi pa se počutimo kot v filmu. Kot da se to ne dogaja nam. Vendar se. Nekateri...