Od nas za vas

Preberite si zapise naših strokovnjakov o razvoju govora in jezika, motorike, možganov, učenju in drugih temah, s katerimi se tudi starši vsakonevno srečujete.

Kaj je fina motorika in kako jo razvijamo?

Kaj je fina motorika in kako jo razvijamo?

Uporaba dlani in prstov je tako pogosta in samoumevna, da ji navadno ne posvečamo veliko pozornosti. Zaradi vsakodnevne uporabe se ne zavedamo kompleksnosti finih gibov, ki jih uporabljamo pri različnih spretnostih, kot sta pisanje in uporaba pribora. Te spretnosti...

Ima moj otrok res “samo” ADHD?

Ima moj otrok res “samo” ADHD?

Ena od težav pri diagnosticiranju motnje pozornosti s hiperkativnostjo (poznano pod kratico ADHD) je, da se pogosto pojavlja v kombinaciji z mnogimi drugimi težavami. Najpogostejše sočasne težave so: 1. Nasprotovanje in upiranje (opozicionalno-kljubovalna motnja)...

ADHD pri odraslih

ADHD pri odraslih

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) je bila dolgo časa znana kot otroška motnja, ki v odraslosti preprosto izzveni. Danes vemo, da temu ni tako. Raziskovalni izsledki dokazujejo, da pri več kot polovici otrok z motnjo ADHD, ta vztraja tudi v odrasli dobi. ADHD...

Ima moj otrok ADHD ali je nevzgojen?

Ima moj otrok ADHD ali je nevzgojen?

Simptome motnje ADHD smo opisali v članku ''Kaj je ADHD in kakšni so njegovi simptomi?'' Če povzamemo, je za ADHD značilna visoka raven aktivnosti, impulzivnost, omejen obseg pozornosti, nizka stopnja frustracijske tolerance, težave v odnosih z vrstniki, nezrelost,...

Kaj je ADHD in kakšni so njegovi simptomi?

Kaj je ADHD in kakšni so njegovi simptomi?

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) je kronična nevrobiološka motnja, ki vpliva na reguliranje ravni aktivnosti (hiperaktivnost), inhibicijo vedenja (impulzivnost) in lotevanje nalog (nepozornost). Po ocenah strokovnjakov jo ima približno 8 do 10 %...

Učni stili – kaj so in zakaj so pomembni?

Učni stili – kaj so in zakaj so pomembni?

Ljudje se učimo na različne načine - nekateri se najučinkoviteje učijo z branjem, drugi s poslušanjem, tretji s pomočjo slikovnih gradiv. Nekateri ljudje se več naučijo, če svoje ideje preverjajo v skupinski razpravi, drugi se raje učijo sami. Nekateri potrebujejo...

Prilagoditve za učence z disleksijo

Prilagoditve za učence z disleksijo

O tem, kaj je disleksija in kako jo prepoznamo, smo že pisali TUKAJ, tokrat pa nekaj besed o različnih prilagoditvah. Učenci z disleksijo v šoli potrebujejo prilagoditve, s katerimi jim omogočimo učinkovito opravljanje šolskih obveznosti in olajšamo celoten učni...

Disleksija pri odraslih

Disleksija pri odraslih

Disleksija je specifična učna težava, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pisanja in pravopisa. Kognitivne težave, ki spremljajo nevrološko pogojeno različnost, lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge spoznavne in...

Testna anksioznost ali strah pred ocenjevanjem znanja

Testna anksioznost ali strah pred ocenjevanjem znanja

V času, v katerem živimo, ima šolski uspeh vse večji pomen. Že zelo zgodaj se otroci pričnejo zavedati pomena učne uspešnosti, saj jih o tem nenehno opominjajo tako starši kot učitelji. V šolah smo priča vse večjim zahtevam, zato je testna anksioznost vse bolj...