Uvodni razgovor: 50€

SPECIALNI PEDAGOG

Obravnava/svetovanje: 50€/h
Diagnostično ocenjevanje: 70€/h
Gibalni razvoj: 50€/h

PSIHOLOG

Psihološko svetovanje (cca. 45 min): 50€/h
Psihološka diagnostika (vključeno poročilo, sodelovanje s šolo, testiranje..): 80€/srečanje (do 1h)
Karierno svetovanje (diagnostično ocenjevanje +  svetovanje): 150€

KLINIČNI LOGOPED

Diagnostično ocenjevanje: 70€/h
Kliničnologopedska obravnava: 50€/h

SOCIALNI PEDAGOG

Obravnava/svetovanje: 50€/h
Diagnostično ocenjevanje: 70€/h

PSIHOTERAPEVT

Psihoterapevtsko svetovanje za odrasle: 50€/h
Psihoterapevtsko svetovanje za otroke in mladostnike: 50€/h

IZOBRAŽEVANJA

Strokovna izobraževanja za šole, vrtce in druge ustanove: po dogovoru

PISANJE POROČIL

Pisanje poročil o izvedenih obravnavah ali drugih strokovnih zapisov o delu z otrokom/odraslim: 40€

Za diagnostično ocenjevanje splošnih ali specifičnih učnih težav (disleksija, ipd.) sta potrebni vsaj 2 srečanji s specialnim pedagogom ter 2 s psihologom. V tem primeru je poročilo vključeno v ceno.

Od 15. 10. 2018 je v vse cene vštet tudi 22% DDV.

Cenik velja od 15. 10. 2018
V primeru, da stranka ure ne odpove vsaj 24 ur pred prihodom, se ji ura računa po ceniku. Kasnejša odpoved možna le iz objektivnih in nepredvidljivih razlogov.

*1 ura traja 45 minut.
** plačilo je možno le z gotovino