Cenik

 

Ena ura (1 h) storitve traja 1 pedagoško uro = 45 minut.


Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Domains

PSIHOLOG


Uvodni razgovor: 70 €

Diagnostično ocenjevanje: 80 €/h

Povratna informacija: 70 €/h

Psihološko svetovanje: 70 €/h

Vzgojno svetovanje: 70 €/h

Poklicno in karierno svetovanje: 180 €/paket

Psihološko diagnostično poročilo:

40 €

SPECIALNI 

PEDAGOG

Uvodni razgovor: 70 €

Diagnostično ocenjevanje: 80 €/h

Povratna informacija: 70 €/h

Individualna obravnava: 60 €/h

Vzgojno svetovanje: 70 €/h

Specialnopedagoško diagnostično poročilo:

40 €LOGOPED 

Prvi pregled: 80 €

Diagnostično ocenjevanje: 80 €/h

Povratna informacija: 60 €/h  

Individualna obravnava: 60 €/h

Logopedsko diagnostično poročilo:

40 €

WordPress Pricing Table Plugin

Celovito diagnostično ocenjevanje učnih težav (npr. sum na disleksijo) vključuje uvodni razgovor, preglede pri psihologu in specialnem pedagogu ter poglobljeno psihološko - specialnopedagoško diagnostično poročilo. Starši oz. klienti se lahko odločijo tudi za ustno povratno informacijo in/ali svetovanje oz. nadaljnjo obravnavo, kar se obračuna po veljavnem ceniku.

Timski sestanki s strokovnjaki drugih ustanov, učitelji na šolah, šolskimi svetovalnimi delavci ipd. se zaračunajo po ceni 80 €/h*.


Accounts

Free Trial

Projects


SKUPINSKI PROGRAMI

Programi za otroke: objavljeno v programu

  Programi za mladostnike: objavljeno v programu 

Programi za starše: objavljeno v programu


IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanja za vrtce: po dogovoru

Izobraževanja za šole: po dogovoru

Izobraževanja za organizacije: po dogovoru


WordPress Pricing Table Plugin

Cenik velja od 15. 9. 2022. Vse storitve izvajamo izključno SAMOPLAČNIŠKO. 

Plačilo je možno izključno s predhodnim nakazilom na naš TRR (po izdanem predračunu).

V kolikor klient ne sporoči svoje odsotnosti vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, se storitev zaračuna po veljavnem ceniku.