Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

PSIHOLOG


Uvodni razgovor: 50 €/h

Diagnostično ocenjevanje: 80 €/h

Povratna informacija: 50 €/h

Psihološko svetovanje: 50 €/h

Vzgojno svetovanje: 50 €/h

Poklicno in karierno svetovanje: 150 €/paket

SPECIALNI 

PEDAGOG

Uvodni razgovor: 50 €/h

Diagnostično ocenjevanje: 70 €/h

Povratna informacija: 50 €/h

Individualna obravnava: 50 €/h

Vzgojno svetovanje: 50 €/h


KLINIČNI

LOGOPED

Diagnostično ocenjevanje: 70 €/h

Povratna informacija: 50 €/h  

Individalna obravnava: 50 €/h

Celovito diagnostično ocenjevanje splošnih ali specifičnih učnih težav (disleksija ipd.) vključuje uvodni razgovor ter vsaj 2 srečanji s psihologom in specialnim pedagogom. Pisno poročilo je v tem primeru vključeno v ceno pregledov. Starši oz. klienti se lahko naknadno odločijo še za ustno povratno informacijo in/ali za svetovanje oz. nadaljnjo obravnavo, kar se obračuna po veljavnem ceniku.

V primeru potrebe po pisnem poročilu o izvedenih individualnih obravnavah ali drugih storitvah, ki niso del celovitega diagnostičnega ocenjevanja, se pisanje poročila zaračuna po ceni 40 €.

Timski sestanki s strokovnjaki drugih ustanov, učitelji na šolah, šolskimi svetovalnimi delavci ipd. se zaračunajo po ceni 80 €/h*.


Accounts

Free Trial

Projects


SKUPINSKI PROGRAMI

Programi za otroke: objavljeno v programu

  Programi za mladostnike: objavljeno v programu 

Programi za starše: objavljeno v programu


IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanja za vrtce: po dogovoru

Izobraževanja za šole: po dogovoru

Izobraževanja za organizacije: po dogovoru


Cenik velja od 15. 10. 2018. Od navedenega datuma je v vse cene vštet tudi 22 % DDV.

Ena ura (1 h) storitve traja 45 minut.

Plačilo je možno z gotovino oz. s predhodnim nakazilom na naš TRR (po izdanem predračunu). 

V kolikor klient ne sporoči svoje odsotnosti vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, se storitev zaračuna po veljavnem ceniku.