Maja Radič, mag. psihologije, specializantka geštalt psihoterapije

Vse psihologinje svoje dejavnosti v Centru Motus izvajajo pod supervizijo dolgoletne sodelavke Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Ljubljana.

Nekaj najpogostejših primanjkljajev,s katerimi se srečujemo:

- težave pri branju in pisanju, disleksija
- razvojne motnje, ki se kažejo predvsem kot težave z gibanjem (npr. dispraksija)
- hiperkinetična motnja, motnja pozornosti (ADHD/ADD)
- motnje občutenja in senzorne integracije
- socialne in vedenjske motnje

 

Najpogostejši cilji srečanj:

Pri izvajanju si zastavimo individualne cilje za vsakega posameznika, nekaj splošnih ciljev pa je odpravljanje primankljajev in izboljšanje sposobnosti pri:
- veščinah branja in pisanja
- fini in grobi motoriki
- pozornosti in koncentraciji
- zavedanju lastnega telesa in okolice
- komunikacijskih veščinah
- veščinah organizacije