O nas

Sprejemna pisarna

Mira Petek

mag. etnologije in kulturne antropologije

Strokovni tim

Blaž Povše, specialni pedagog, specialna pedagogika, učne težave, disleksija.

Blaž Povše

mag. prof. spec. in reh. ped.; posebne razvojne in učne težave;

direktor

Ajda Krstulovič

mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Ana Turšič

prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Herta Filiplić Stojanovič

prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

Maja Ogrin

prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

Gaja Švigelj

prof. logopedije in surdopedagogike

Maša Budič

mag. prof. logopedije in surdopedagogike

Darja Krebelj

univ. dipl. psihologinja

Psiholog

Marina Vidmar

univ. dipl. psihologinja

Vesna Nemec

prof. socialne pedagogike

Anja Bregar

mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike