O nas

Sprejemna pisarna

Mira Petek

mag. etnologije in kulturne antropologije

Strokovni tim

Blaž Povše, specialni pedagog, specialna pedagogika, učne težave, disleksija.

Blaž Povše

mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

direktor

Ajda Krstulovič

mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Ana Turšič

prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Anja Cesar

mag. psihologije

Darja Krebelj

univ. dipl. psihologinja

Psiholog

Marina Vidmar

univ. dipl. psihologinja

Herta Filiplić Stojanovič

prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

Maja Ogrin

prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

Gaja Švigelj

mag. prof. logopedije in surdopedagogike


Maša Budič

mag. prof. logopedije in surdopedagogike

Anja Bregar

mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Vesna Nemec

prof. socialne pedagogike