O nas

Sprejemna pisarna

Tanja Pance

dipl. sociologinja

Strokovni tim

Blaž Povše, specialni pedagog, specialna pedagogika, učne težave, disleksija.
Psiholog, psihologinja, Gaja Koler, Center Motus
Logoped, logoped Ljuvljana, logoped samoplačniško, zasebni logoped

Blaž Povše

mag. prof. spec. in reh. ped.; posebne razvojne in učne težave;

direktor

Gaja Koler

mag. psihologije

Herta Filiplić Stojanovič

prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

Maja Ogrin

prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

Anja Apih

prof. logopedije in surdopedagogike

Klara Vrbnjak

mag. psihologije

Psiholog

Ana Turšič

prof. spec. in reh. ped

Darja Krebelj

univ. dipl. psihologinja

Marina Vidmar

univ. dipl. psihologinja

Ana Berložnik

prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Anja Cesar

mag. psihologije

Sodelujemo tudi z:

Ana Tkavc Zajkesković

dr. med., specialistka otroške in mladostniške psihiatrije