fbpx

Premagovanje težav

Omogočamo individualne in skupinske podporne programe pomoči, s katerimi krepimo posameznikova močna in šibka področja

Prepoznavanje težav

Z natančnim diagnostičnim ocenjevanjem prepoznamo posameznikova šibka in močna področja.

Naročite se na pregled:

Center Motus naročanje

O nas

Center Motus deluje kot zasebna ustanova z multidisciplinarnim strokovnim timom. V središče svojega strokovnega dela postavljamo posameznika (otroka, mladostnika ali odraslega) in mu pomagamo pri razreševanju njegovih stisk in vsakodnevnih izzivov.

Naša poglavitna področja dela so:

 

✔ specifične učne težave (disleksija ipd.)

✔ splošne učne težave

✔ govorno-jezikovne težave

✔ vedenjske in čustvene težave

✔ težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo

✔ težave s spektra avtizma

Tim Centra Motus

Strokovni tim Centra Motus je sestavljen iz predanih strokovnjakov različnih strok. Vsi redno pridobivamo nova znanja, kar nam omogoča hitrejši napredek in ohranja visok nivo zadovoljstva uporabnikov naših storitev.

Klara Vrbnjak

Klara Vrbnjak je po poklicu psihologinja in je prve izkušnje po magistrskem študiju pridobivala na področju vzgoje in izobraževanja. Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, je bila zaposlena kot šolska psihologinja in profesorica...

Ana Turšič

Ana Turšič je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Kot ljubiteljska glasbenica se je v svojem diplomskem delu usmerila v raziskovanje povezave med odkrivanjem učnih težav ter ritmom, kar vpleta tudi v svoje...

Anja Kožuh

Anja Kožuh je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svojo poklicno kariero na področju dela z otroki s posebnimi potrebami je začela na Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer je zaposlena že...

Blaž Povše

Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo...

Gaja Koler

Gaja Koler je po poklicu psihologinja in edukantka transakcijske analize. Od začetka svoje poklicne poti deluje na področju dela z otroki in mladostniki z učnimi ter čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Opravlja delo svetovalne delavke na osnovni šoli za...

Herta Filiplić Stojanović

Herta Filiplić Stojanović je specialistka klinične logopedije, ki svoje delo logopeda ne doživlja samo kot delo, temveč tudi kot najljubši hobi. Njena predanost in strokoven, predvsem pa izjemno pozitiven in prijazen pristop, navdušujejo male in mlade nadobudneže, da...

Od nas za vas

Preberite si zapise naših strokovnjakov o razvoju govora in jezika, motorike, možganov, učenju in drugih temah, s katerimi se tudi starši vsakonevno srečujete.

Motnje artikulacije – kaj so in kako se jih odpravi?

Večina otrok se pravilne izreke glasov nauči spontano. Nekateri otroci to zmorejo prej, drugi kasneje. Popolnoma običajno je, da otrok pri treh letih besedo ‘raca’ izgovori kot ‘laca’, tudi če kateri izmed njegovih vrstnikov glas /r/ že izgovarja pravilno. V primeru,...

Komunikacija in strpno reševanje konfliktov

Komunikacijski stili: kako otroka naučiti postaviti ustrezno komunikacijo?Veliko avtorjev navaja štiri temeljne komunikacijske stile: agresivni, pasivni, pasivno-agresivni in asertivni. Otroka lahko naučimo ustrezne komunikacije le, če jo tudi sami uporabljamo. Od...

Bralno razumevanje – kaj je in kako se razvija?

Kaj je bralno razumevanje?Razvoj branja poteka postopoma. Začne se s prepoznavo posameznih črk in glasov, ki jih nato povezujemo v besede ter stavke. Najvišja stopnja v razvoju branja je sposobnost bralnega razumevanja. Bralno razumevanje predstavlja cilj in glavni...

Otroška igra – kako se razvija in zakaj je pomembna?

Igra predstavlja zelo razgibano in raznovrstno dejavnost, zaradi česar jo je težko kratko ali enotno opredeliti oz. definirati. Različni avtorji zato igro opredeljujejo s pomočjo različnih kriterijev, kot sta notranja motivacija za dejavnost in aktivna udeležba otroka...

Logoped – kdo je in kdaj ga obiskati?

Logoped je strokovnjak, ki diagnosticira in pomaga odpravljati komunikacijske, govorne in jezikovne motnje. Njegova glavna naloga je, da ljudem, ki imajo pri sporazumevanju težave, omogoči uspešnejše in lažje vključevanje v družbo. Zaposlen je lahko v različnih...

Branje – kaj sploh je in kako poteka razvoj branja

Kaj je branje? Branje je pojem, ki opisuje dekodiranje zapisanih črk, ki jih pretvorimo v zvočne jezikovne znake. Kadar dovolj časa vadimo, branje postane avtomatiziran proces. To pomeni, da besedilo vedno preberemo brez dodatnega miselnega napora (Kordigel, 1992)....

Fonološko zavedanje – kaj je, zakaj je pomembno in kako ga lahko razvijamo

Številni starši se sprašujejo, ali naj svojega otroka pred vstopom v šolo naučijo brati in pisati. Nekateri pravijo, da bo otroku v šoli dolgčas, če bo že znal brati in pisati, drugi pa, da bo imel zaradi tega znanja pomembno prednost pred vrstniki in mu bo zato v...

Bralna motivacija – kako naj ga prepričam, da bo bral?

Za učinkovito in pogosto branje je poleg truda in vztrajanja pomembna tudi želja po branju. Slednjo so strokovnjaki poimenovali tudi bralna motivacija. Zajema različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo otroka k branju. Med glavne dejavnike, ki spodbujajo željo po...

Zapis dijakinje: Moja izkušnja šolanja od doma

ŠOLANJE NA DALJAVO IZ PRVE ROKE: NIČ NI ČRNO-BELO Budilka, kava, zajtrk, Zoom, odmor, Zoom, učenje, spanje. Tako nekako poteka moj vsakdan od 19. oktobra do danes. In ne samo moj. V podobni situaciji smo se znašli vsi učenci, dijaki in študentje. Iz šolskih klopi se...

Socialne veščine in vzpostavljanje prijateljstev

Kaj so socialne veščine? Socialnim veščinam bi lahko rekli tudi »življenjske veščine«. Gre namreč za veščine, ki jih razumemo v kontekstu vsakodnevne interakcije med posameznikom in okolico. Z njimi posameznik uresničuje oz. zadovoljuje svoje potrebe v socialnem...

Uspešna sodelovanja

Pri svojem delu sodelujemo s številnimi vrtci, šolami in drugimi organizacijami iz celotne Slovenije. Boste med njimi tudi vi?

Naročanje in povpraševanja

E-mail: info@center-motus.si

Telefon: 031 489 051 (vsak delovni dan med 10.00 in 14.00 – če se ne javimo, vas pokličemo nazaj)