Prepoznavanje težav

Z natančnim diagnostičnim ocenjevanjem prepoznamo posameznikova šibka in močna področja.

Premagovanje težav

Omogočamo individualne in skupinske podporne programe pomoči, s katerimi krepimo posameznikova močna in šibka področja

Naročite se na pregled:

Center Motus naročanje

O nas

Center Motus deluje kot zasebna ustanova z multidisciplinarnim strokovnim timom. V središče svojega strokovnega dela postavljamo posameznika (otroka, mladostnika ali odraslega) in mu pomagamo pri razreševanju njegovih stisk in vsakodnevnih izzivov.

Naša poglavitna področja dela so:

 

✔ specifične učne težave (disleksija ipd.)

✔ splošne učne težave

✔ govorno-jezikovne težave

✔ vedenjske in čustvene težave

✔ težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo

✔ težave s spektra avtizma

Tim Centra Motus

Strokovni tim Centra Motus je sestavljen iz predanih strokovnjakov različnih strok. Vsi redno pridobivamo nova znanja, kar nam omogoča hitrejši napredek in ohranja visok nivo zadovoljstva uporabnikov naših storitev.

Maja Ogrin

Maja Ogrin je specialistka klinične logopedije, ki od svojega začetka poklicne poti deluje na področju rehabilitacije nevrološko pogojenih govornih in jezikovnih motenj ter motenj požiranja pri odraslih osebah. S svojimi prispevki s področja nevroloških motenj govorno...

Ana Turšič

Ana Turšič je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Kot ljubiteljska glasbenica se je v svojem diplomskem delu usmerila v raziskovanje povezave med odkrivanjem učnih težav ter ritmom, kar vpleta tudi v svoje...

Herta Filiplić Stojanović

Herta Filiplić Stojanović je specialistka klinične logopedije, ki svoje delo logopeda ne doživlja samo kot delo, temveč tudi kot najljubši hobi. Njena predanost in strokoven, predvsem pa izjemno pozitiven in prijazen pristop, navdušujejo male in mlade nadobudneže, da...

Gaja Koler

Gaja Koler je po poklicu psihologinja in edukantka transakcijske analize. Od začetka svoje poklicne poti deluje na področju dela z otroki in mladostniki z učnimi ter čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Opravlja delo svetovalne delavke na osnovni šoli za...

Blaž Povše

Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo...

Najlepša hvala vse informacije, obravnavo, strokovnost in prijaznost. Izredno smo veseli, da smo vas našli in tako hitro prišli do ugotovitev. V šoli je že obravnavan po vaših priporočilih, tudi za DSP bomo vložili, ko dobimo s strani šole dokument. Otrok je trenutno izredno zadovoljen s spremembo pisanja testov. Hvala še enkrat za vse, resnično smo lažje zadihali po res težavnem letu.

Mati otroka – celovito diagnostično ocenjevanje, 2023

Vsekakor bi priporočila, ker je bila izkušnja z vašim centrom zelo pozitivna. Všeč mi je bil zelo pozitiven odnos osebja, njihova strokovnost, hitrost izvedbe postopka. Vse pohvale.

Mati otroka – celovito diagnostično ocenjevanje 2022

Izredno prijazni, poročilo je bilo pripravljeno zelo hitro, dobili smo vse informacije in nasvete kako delati z otrokom.

Mati otroka – specialnopedagoško diagnostično ocenjevanje 2022

Izpostavila bi strokovnost, profesionalnost in prijazen, spoštljiv odnos. Dodala bi še pozitiven odnos hčerke do samega procesa, ki ga ni čutila, kot nekaj slabega, ampak kot nekaj pozitivnega.

Mati otroka – psihološko in specialnopedagoško diagnostično ocenjevanje 2022

Gospa ki je vodila postopek, je bila zelo prijazna in topla oseba, takoj sva se ujeli, prav tako se je hitro ujela s sinom.

Mati otroka – psihološko diagnostično ocenjevanje 2022

Od nas za vas

Preberite si zapise naših strokovnjakov o razvoju govora in jezika, motorike, možganov, učenju in drugih temah, s katerimi se tudi starši vsakonevno srečujete.

Testiranje disleksije – kako poteka diagnostično ocenjevanje in kako jo prepoznamo

Disleksija spada med specifične učne težave; vpliva na sposobnost branja, pisanja in pravopisa. Prepoznavanje te motnje je ključno za zagotavljanje ustreznih podpornih ukrepov in izboljšanje kakovosti življenja posameznikov, ki se soočajo z disleksijo. V tem članku...

Logoped za odrasle

Logoped za odrasle je strokovnjak, katerega delo obsega diagnostiko in obravnave komunikacijskih, jezikovnih in govornih motenj. Kljub temu, da je v splošni javnosti prisotno mišljenje, da je logoped tisti strokovnjak, ki dela le z otroki, pri katerih se pojavljajo...

Izvršilne funkcije v kontekstu šolskega dela in učnih težav

Izvršilne funkcije imajo osrednjo vlogo pri ohranjanju in spodbujanju razvoja akademskih veščin ter pri šolski uspešnosti na splošno (Visu-Petra idr., 2011). Predstavljajo namreč podlago za večji delež šolskega dela, ko se kurikulum povišano usmerja na naloge, ki...

Izvršilne funkcije – kaj so in kako se razvijajo?

Izvršilne funkcije predstavljajo tiste kompleksne kognitivne procese, ki nudijo podlago za ciljno usmerjeno vedenje (Best in Miller, 2010). Vse komponente izvršilnih procesov si delijo isti cilj in sicer usmerjati pozornost in nadzirati vedenje na način, ki nam...

Spodbujanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja s tehniko Šest klobukov razmišljanja

Šest klobukov razmišljanja je tehnika vzporednega razmišljanja, ki jo je Edward de Bono sprva razvil z namenom večanja kritičnega mišljenja in kasneje z namenom spodbujanja ustvarjalnosti. Metoda se imenuje po šestih klobukih, ki so vsak svoje barve – bele, rumene,...

Regulacija čustev pri otrocih in mladostnikih

Kaj je reguliranje čustev? Reguliranje čustev ali čustvena regulacija je sposobnost posameznika, da upravlja s svojim čustvenim doživljanjem tako, da se lahko aktivno vključuje v vsakodnevne aktivnosti. Gre za proces preko katerega osebe implicitno ali eksplicitno...

Kaj so komunikacijske, govorne in jezikovne motnje?

Ko govorimo o odstopanjih v govornem razvoju, lahko slišimo izraze kot so: komunikacijska motnja, govorno-jezikovna motnja, artikulacijska motnja, ekspresivno-receptivna jezikovna motnja itd. Da bi lažje razumeli terminologijo in različne podtipe komunikacijskih...

Kakovostne knjige in skupno branje

Branje je nekaj, kar nas spremlja celo življenje. V otroštvu se z njim srečujemo prek skupnega branja s starši, v mladostništvu se preko knjig dotaknemo tematik, o katerih nas je morda sram spregovoriti z drugimi, v odraslosti pa knjige postanejo že stalen sopotnik,...

Motnje artikulacije – kaj so in kako se jih odpravi?

  Večina otrok se pravilne izreke glasov nauči spontano. Nekateri otroci to zmorejo prej, drugi kasneje. Popolnoma običajno je, da otrok pri treh letih besedo ‘raca’ izgovori kot ‘laca’, tudi če kateri izmed njegovih vrstnikov glas /r/ že izgovarja pravilno. V...

Komunikacija in strpno reševanje konfliktov

Komunikacijski stili: kako otroka naučiti postaviti ustrezno komunikacijo? Veliko avtorjev navaja štiri temeljne komunikacijske stile: agresivni, pasivni, pasivno-agresivni in asertivni. Otroka lahko naučimo ustrezne komunikacije le, če jo tudi sami uporabljamo. Od...

Uspešna sodelovanja

Pri svojem delu sodelujemo s številnimi vrtci, šolami in drugimi organizacijami iz celotne Slovenije. 

Naročanje in povpraševanja

E-mail: sprejemna@center-motus.si

Telefon: 070 688 676 (vsak delovni dan med 09.00 in 12.30 – če se ne javimo, vas pokličemo nazaj)