Od nas za vas

 

Razvoj številskih predstav – od osnov do abstraktnega mišljenja

Razvoj številskih predstav – od osnov do abstraktnega mišljenja

Številske predstave so osnovni gradnik matematičnega mišljenja. Ta igra ključno vlogo ne le v šolskem okolju, temveč tudi kasneje, v vsakdanjem življenju v odraslosti. Matematika kljub kompleksnosti namreč nikakor ni zgolj šolski predmet, ki se ga učimo preko delovnih...

Slušno procesiranje – ključ za razumevanje sveta okoli nas

Slušno procesiranje – ključ za razumevanje sveta okoli nas

Starši in učitelji se velikokrat srečujemo z izzivi pri razumevanju otrokovih težav na področju slušnega zaznavanja – verjetno smo se že vsi kdaj znašli v situacijah, v katerih se je zdelo, kot da bi imel otrok »selektivni sluh«, saj je kar naprej preslišal navodila,...

Bralna tekočnost in kako jo lahko razvijamo?

Bralna tekočnost in kako jo lahko razvijamo?

Branje je ključna učna spretnost in ena izmed prvih, ki se je otroci začnejo intenzivno učiti ob vstopu v šolo. Začetki učenja branja predstavljajo pomemben korak v otrokovem razvoju, saj oblikujejo temelj šolske uspešnosti. Ena ključnih komponent učenja branja je...

Testiranje disleksije – kako poteka diagnostično ocenjevanje?

Testiranje disleksije – kako poteka diagnostično ocenjevanje?

Disleksija spada med specifične učne težave; vpliva na sposobnost branja, pisanja in pravopisa. Prepoznavanje je ključno za zagotavljanje ustreznih podpornih ukrepov in izboljšanje kakovosti življenja posameznikov, ki se soočajo z disleksijo. V tem članku bomo...

Logoped za odrasle

Logoped za odrasle

Logoped za odrasle je strokovnjak, katerega delo obsega diagnostično ocenjevanje in obravnavo komunikacijskih, jezikovnih in govornih motenj. Kljub temu, da je v splošni javnosti prisotno mišljenje, da je logoped tisti strokovnjak, ki dela le z otroki, pri katerih se...

Izvršilne funkcije v kontekstu šolskega dela in učnih težav

Izvršilne funkcije v kontekstu šolskega dela in učnih težav

Izvršilne funkcije imajo osrednjo vlogo pri ohranjanju in spodbujanju razvoja akademskih veščin ter pri šolski uspešnosti na splošno (Visu-Petra idr., 2011). Predstavljajo namreč podlago za večji delež šolskega dela, ko se kurikulum povišano usmerja na naloge, ki...

Izvršilne funkcije – kaj so in kako se razvijajo?

Izvršilne funkcije – kaj so in kako se razvijajo?

Izvršilne funkcije predstavljajo kompleksne kognitivne procese, ki nudijo podlago za ciljno usmerjeno vedenje (Best in Miller, 2010). Vse komponente izvršilnih procesov si delijo isti cilj, in sicer usmerjati pozornost in nadzirati vedenje na način, ki nam omogoča...

Regulacija čustev pri otrocih in mladostnikih

Regulacija čustev pri otrocih in mladostnikih

Kaj je reguliranje čustev? Reguliranje čustev ali čustvena regulacija je sposobnost posameznika, da upravlja s svojim čustvenim doživljanjem tako, da se lahko aktivno vključuje v vsakodnevne aktivnosti. Gre za proces preko katerega posameznik implicitno ali...

Kaj so komunikacijske, govorne in jezikovne motnje?

Kaj so komunikacijske, govorne in jezikovne motnje?

Ko govorimo o odstopanjih v govornem razvoju, lahko slišimo izraze, kot so komunikacijska motnja, govorno-jezikovna motnja, artikulacijska motnja, ekspresivno-receptivna jezikovna motnja itd. Da bi lažje razumeli terminologijo in različne podtipe komunikacijskih...

Kakovostne knjige in skupno branje

Kakovostne knjige in skupno branje

Branje je nekaj, kar nas spremlja celo življenje. V otroštvu se z njim srečujemo preko skupnega branja s starši, v mladostništvu se preko knjig dotaknemo tematik, o katerih nas je morda sram spregovoriti z drugimi, v odraslosti pa knjige postanejo stalen sopotnik, ki...

Motnje artikulacije – kaj so in kako se jih odpravi?

Motnje artikulacije – kaj so in kako se jih odpravi?

Večina otrok se pravilne izreke glasov nauči spontano. Nekateri otroci to zmorejo prej, drugi kasneje. Popolnoma običajno je, da otrok pri treh letih besedo »raca« izgovori kot »laca«, ne glede na to, če kateri izmed njegovih vrstnikov glas /r/ že izgovarja pravilno....

Komunikacija in strpno reševanje konfliktov

Komunikacija in strpno reševanje konfliktov

Komunikacijski stili: kako otroka naučiti vzpostaviti ustrezno komunikacijo? Poznamo štiri temeljne komunikacijske stile: agresivni, pasivni, pasivno-agresivni in asertivni. Otroka lahko naučimo ustrezne komunikacije le, če jo tudi sami uporabljamo. Od otroka, nad...