Ko los postane slon 

Program za razvoj bralnega razumevanja

Namen zbirke nalog “Ko los postane slon” je na strukturiran in postopen način otrokom pomagati pri razvoju bralnega razumevanja, ki predsravlja najvišji cilj učenja branja. S številnimi primeri lahko otrok sistematično povezuje pomen besede s slikovnim gradivom in na kasnejših stopnjah bralno razumevanje utrjuje z različnimi nalogami ki zahtevajo tudi pomnjenje in medsebojno povezovanje informacij.

Cena 14.99 € velja le v času prednaročil
*Z nakupom se strinjate s Pogoji poslovanja.

Program za razvoj bralnega razumevanja

Pregled vsebine

Zbirka nalog Ko los postane slon je namenjena staršem otrok, ki se šele spoznavajo z branjem, staršem otrok, ki nekoliko počasneje usvajajo branje, ter učiteljem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, šolskim svetovalnim delavcem v prvem triletju osnovne šole in vsem drugim, ki otrokom pomagate pri usvajanju branja.

Tekom svojega pedagoškega dela na različnih osnovnih šolah in v zasebni praksi sem razmišljal, kako bi lahko otrokom na strukturiran in postopen način približali koncept bralnega razumevanja. Na tem mestu se mi predvsem utrnejo misli na otroke z učnimi težavami, za katere je postopen način razvoja različnih veščin še toliko bolj pomemben. Z željo po nudenju usmerjene pomoči so pričele nastajati naloge, ki že na začetnem nivoju usvajanja branja otroke spodbujajo k razmišljanju o prebranem. Namen nalog je na strukturiran in postopen način otrokom pomagati pri razvoju bralnega razumevanja. S številnimi primeri lahko otrok sistematično povezuje pomen besede s slikovnim gradivom in na kasnejših stopnjah bralno razumevanje utrjuje z različnimi nalogami, ki zahtevajo tudi pomnjenje in medsebojno povezovanje raznovrstnih prebranih informacij.

V prvem delu zbirke sem pripravil teoretični uvod, kjer na kratko opišem pomen branja in pomen posameznih bralnih komponent, ki vplivajo na to, da lahko otrok branje usvaja zares kakovostno. V nadaljevanju sledi šest sklopov nalog z bogatim naborom različnih primerov. Naloge so sestavljene tako, da otrok vedno prične z najenostavnejšim primerom, kar omogoča, da napreduje postopoma in utrjuje temelje bralnega razumevanja.

Komu so naloge namenjene?

b

6 sklopov vaj, 29 težavnostnih stopenj

206 strani

To zbirko nalog sem napisal z mislijo na vas – starše in strokovne delavce, ki se trudite za kakovosten napredek otrok na različnih področjih njihovega razvoja. Med pisanjem se mi pred očmi slikajo prizori otrok, ki so z veseljem ugotovili, da tudi oni zmorejo brati in prebrano razumeti.

Z uporabo nalog boste lahko pomembno vplivali na otrokov razvoj branja in branje približali otrokom, ki bi sicer lahko imeli večje težave z branjem tudi v odraslem obdobju. S tem boste naredili veliko spremembo v življenju marsikaterega otroka in tudi odraslega. Bodite ponosni. Bodimo ponosni!

Želim vam veliko uspehov,

Blaž Povše

PRIMERI VSEBINE

Bralno razumevanje

Zbirka nalog Blaža Povšeta predstavlja obogatitev strokovnih gradiv za pomoč otrokom pri usvajanju bralne tehnike in bralnega razumevanja. Ko otrok razume, kar prebere, se njegova stopnja bralne motivacije dvigne, saj začne prepoznavati smisel branja in ga uporabljati za raziskovanje vsebin, ki so mu blizu in ga zanimajo. V tem je čar branja.

dr. Bojana Caf, Svetovalni center za otroke in mladostnike Ljubljana

NAROČI V PREDPRODAJI

Ob naročilu zbirke do 30. 9. 2022 prejmete 20% popust.