Didaktični pripomočki

Opomba: Materiali, brezplačno na voljo tako staršem kot pedagoškim delavcem, so vzorčni primeri. Spodbujamo vas, da jih vsebinsko in izvedbeno prilagodite individualnim potrebam vaših otrok oz. otrok, s katerimi delate.