Črkovni park

Didaktični pripomoček spodbuja tako gibalni (moč, gibljivost, ravnotežje, prostorsko orientacijo, stabilizacijo telesa) kot kognitivni razvoj (prilagojen je, da ga je mogoče uporabljati pri vseh šolskih predmetih in v domačem okolju). Njegova prednost je, da ga je mogoče prilagajati širokem spektru dejavnosti in najrazličnejši populaciji otrok (različne motorične in kognitivne sposobnosti, otroci s posebnimi potrebami ipd.).

Paket Črkovnega parka vsebuje 80 nalog opismenjevanja, treh težavnosti. Oblikovane so bile na osnovi učnega načrta pri pouku slovenskega jezika za prvo triletje redne OŠ. Črke so na podlago pritrjene z ježki, kar omogoča, da postavitev številk ali črk ni nikoli enaka, hkrati pa otrok s pritrjevanjem kartončkov na podlago krepi tudi fino motoriko. Z odstranjevanjem in prilagajanjem števila črk na podlagi lahko vplivamo na težavnost igre.

Igra je bila ocenjena s strani različnih strokovnjakov s področja specialne pedagogike in fizioterapije ter prevedena v nemški in hrvaški jezik.

Cena: 48,89 €

Naročilo oddajte po e-mailu:

info@center-motus.si

*Didaktične igre Črkovni park trenutno ni na zalogi - v primeru, da vas zanima nakup, nam pošljite sporočilo.

»Gre za domiseln in inovativen učni pripomoček, katerega temeljni učinek je krepitev povezave med kognitivnimi in motoričnimi funkcijami otrok v prvi triadi osnovne šole. Črkovni park spodbuja telesno aktivnost in od otrok zahteva kompleksne gibalne vzorce, zato menim, da bi moral postati obvezni učni pripomoček osnovnošolskih otrok.« 

dr. Alan Kacin, predstojnik Oddelka za fizioterapijo, UL