Socialna pedagoginja, vedenjske težave, učne težave, diskleksija, ADHD

Formalna izobrazba

 • Diplomantka Pedagoške fakultete, smer Socialna pedagogika (2012)
 • Specializantka integrativne psihoterapije (2016-)
 • Izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter svetovalna delavka (2012-)

Dodatna izobraževanja

 • 2011 – Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj – Društvo Dam v sodelovanje s Swiss Contribution
 • 2013 - seminarja »Tako kot mislim, se tudi vedem« ter »Individualizirani programi za otroke s posebnimi potrebami« - Inštitut za razvijanje osebne kakovosti
 • 2013 – seminar »Vzgojno delo od problema do rešitve« - Društvo specialnih pedagogov Slovenije, Sekcija MVO
 • 2014/15 - Sodelovanje v projektu »Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja« - Zavod Antona Martina Slomška
 • 2015/16 Strokovno usposabljanje »Razmišljanje po metodah dr. E. De Bona» - deBono.si – ustvarjalno razmišljanje
 • 2015 izobraževanje iz transakcijske analize »TA101« - Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize Slovenije
 • 2015 Usposabljanje za izvajanje programa »Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov« - Inštitut za razvijanje osebne kakovosti
 • 2015-2018 Članica izvršnega odbora Društva svetovalnih delavcev Slovenija
 • 2016 Prispevek na Mednarodnem strokovnem posvetu »Drugačni, a skupaj v izobraževanju«
 • 2014-2017 Izobraževanje iz »Fit pedagogike«
 • 2017 – seminar »Vzgojno-izobraževalno delo z otroki z avtističnimi motnjami« - Zavod RS za šolstvo
 • 2018 Udeležba na mednarodnem seminarju »Elisabeth Schneider Kaiser - Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj-somatski pristop podpore okrevanju« - Združenje za socialno pedagogiko

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja