Eva Breznik je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in specializantka integrativne – relacijske psihoterapije. Usmerjena je v delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Sprva je opravljala delo učiteljice za dodatno strokovno pomoč, kasneje je delala kot svetovalna delavka, sedaj pa je vzgojiteljica v mladinskem domu. Njeno področje delovanja je tudi individualna psihoterapija odraslih, svetovalno delo z mladostniki in njihovimi družinami, v zadnjem času pa se posveča tudi izobraževanju učiteljev. V Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje, svetuje staršem in mladostnikom ter vodi različne skupinske podporne programe pomoči.
Formalno izobraževanje in usposabljanje
 • 2016 – specializantka integrativne psihoterapije
 • 2012 – diplomantka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Socialna pedagogika

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2019 – zaključeno izobraževanje »Usposabljanje za šolskega mediatorja« v organizaciji Društva za mediacijo in komunikacijo (DMK)
 • 2018 – seminar z naslovom »Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj – somatski pristop podpore okrevanju« v izvedbi Elisabeth Schneider Kaiser in organizaciji Združenja za socialno pedagogiko
 • 2017 – seminar z naslovom »Vzgojno-izobraževalno delo z otroki z avtističnimi motnjami« v organizaciji  Zavoda RS za šolstvo
 • 2014 -2017 – izobraževanje iz »Fit pedagogike«
 • 2016 – aktivna udeležba na mednarodnem strokovnem posvetu »Drugačni, a skupaj v izobraževanju«
 • 2015 – 32-urno usposabljanje za izvajanje programa »Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov« v organizaciji Inštituta za razvijanje osebne kakovosti
 • 2015 – izobraževanje iz transakcijske analize »TA101« v organizaciji Inštituta za psihoterapijo transakcijske analize Slovenije
 • 2015/16 – strokovno usposabljanje z naslovom »Razmišljanje po metodah dr. E. de Bona«
 • 2014/15 – sodelovanje v projektu »Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja« pod okriljem Zavoda Antona Martina Slomška
 • 2013 – seminar z naslovom »Vzgojno delo od problema do rešitve« v organizaciji Društva specialnih pedagogov Slovenije, Sekcija MVO
 • 2013 – seminar z naslovom »Tako kot mislim, se tudi vedem« in »Individualizirani programi za otroke s posebnimi potrebami« v organizaciji Inštituta za razvijanje osebne kakovosti
 • 2011 – izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj v organizaciji Društva DAM v sodelovanje s Swiss Contribution

Drugo

 • 2020 – izvedba izobraževanja v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju