fbpx

Gaja Koler je po poklicu psihologinja in edukantka transakcijske analize. Od začetka svoje poklicne poti deluje na področju dela z otroki in mladostniki z učnimi ter čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Opravlja delo svetovalne delavke na osnovni šoli za učence z izrazitimi učnimi težavami ter čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami v mladinskem domu.

V Centru Motus sodeluje pri izvajanju diagnostičnega ocenjevanja potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, svetuje staršem in otrokom/mladostnikom ter vodi delavnice in izobraževanja o učenju in vzgoji.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2016 – zaključek 2-letnega magistrskega študija in pridobitev naziva »magistrica psihologije«
 • 2014 – zaključek 3-letnega dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2020 – vključena v 1. stopnjo usposabljanja iz vedenjsko-kognitivne terapije, Praktikum I v organizaciji Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (v teku)
 • 2020 – usposabljanje iz transakcijske analize pod okriljem dr. Zorana Milivojevića (v teku)
 • 2019 – seminar z naslovom »Otroci z motnjami vedenja in brezčutnimi potezami« v organizaciji Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo  ter Vzgojnega zavoda Planina
 • 2019 – seminar z naslovom »Hiperaktiven ali nemiren otrok« v organizaciji A&M PROJEKT
 • 2019 – zaključeno izobraževanje »Usposabljanje za šolskega mediatorja« v organizaciji  Društva za mediacijo in komunikacijo (DMK)
 • 2019 – zaključeno izobraževanje »Osnovno usposabljanje za mediatorja« v organizaciji  Društva za mediacijo in komunikacijo (DMK)
 • 2019 – zaključeno usposabljanje iz transakcijske analize »TA101 – Basic Level« pod okriljem dr. Zorana Milivojevića
 • 2018 – izobraževanje »Osnovno usposabljanje za mediatorja« v organizaciji  Društva za mediacijo in komunikacijo
 • 2018 – strokovno srečanje »Poskrbimo za varstvo osebnih podatkov« v okviru Dnevov psihologov 2018, Društvo psihologov Slovenije
 • 2018 – izobraževanje iz transakcijske analize »TA101« v organizaciji Inštituta za psihoterapijo transakcijske analize Slovenije
 • 2018 – seminar z naslovom »Šolska pravna problematika: Otroci s posebnimi potrebami« v izvedbi mag. Nine Ane Jager
 • 2017 – seminar z naslovom »Zgodnja obravnava« v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov Slovenije
 • 2017 – seminar z naslovom »Diskalkulija v obdobju mladostništva« v organizaciji Društva Bravo
 • 2017 – usposabljanje za uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke (WISC-III) v organizaciji Centra za psihodiagnostična sredstva
 • 2016 – 2-dnevni seminar z naslovom »Vpliv dognanj nevroznanosti na poučevanje in učenje mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami« v organizaciji Društva Bravo
 • 2015 – izobraževanje in usposabljanje za mladinske delavce na Zavodu za izobraževanje in kulturne dejavnosti Zavod BOB
 • 2014 – izobraževanje z naslovom »Destigmatizacija duševnih motenj« (projekt Mind the Mind; European Federation of Psychology Students’ Associations – EFPSA)
 • 2014 – izobraževanje z naslovom »NTC Learning System – spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju« v izvedbi dr. Ranka Rajovića
 • 2014 – izobraževanje z naslovom »Delo s skupinami in skupinska dinamika« v organizaciji Slovenske filantropije

Drugo

 • od 2018 dalje – izvajanje izobraževanj v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

 

Gaja Koler dejavnosti v Centru Motus izvaja pod supervizijo dolgoletne sodelavke Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.