Gaja Koler je po poklicu psihologinja in edukantka transakcijske analize. Od začetka svoje poklicne poti deluje na področju dela z otroki in mladostniki z učnimi ter čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Opravlja delo svetovalne delavke na osnovni šoli za učence z izrazitimi učnimi težavami ter čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami v mladinskem domu.

V Centru Motus sodeluje pri izvajanju diagnostičnega ocenjevanja potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, psihološko svetuje staršem in otrokom/mladostnikom.