Logoped, logoped ljubljana, samoplačniški logoped

Herta Filiplić Stojanovič, prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

 • 1988 – diploma: logopedinja–surdopedagoginja, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1988 – zaposlitev: Specialna bolnica za rehabilitacijo i zdravljenje bolezni dihalnih poti in revmatizma Thalassotherapia Crikvenica; Področje dela: ugotavljanje in terapija glasovnih motenj, razvojnih motenj govora, obravnava bolnikov po možganski kapi
 • 1988 – usposabljanje za obravnavo bolnikov z glasovnimi motnjami in po odstranitvi grla Klinični bolnišnični center Šalata, Zagreb
 • 1993 – zaposlitev: Zavod za diagnostiko in rehabilitacijo sluha in govora, Klinični bolnišnični center Reka; Področje dela: ugotavljanje in terapija govorno–jezikovnih motenj (razvojnih in pridobljenih zaradi nevroloških bolezni ali poškodbe možganov), motenj ritma in tempa govora, motenj branja in pisanja, glasovnih motenj, obravnava bolnikov po odstranitvi grla
 • 1994 – aktivna udeležba, predavanje »Uspješnost logopedske terapije promuklosti« (Filiplić Stojanović H, Tomljenović E, Kirinčić N, Stojanović D) na 1. kongresu logopeda Hrvatske, Varaždin
 • 1997 – strokovno usposabljanje VALMOD terapije jecljanja s pomočjo EMG biofeedback tehnike, Logopedski oddelek, Splošna bolnica Varaždin
 • 1998 – diploma: profesorica defektologije za osebe z motnjami sluha in govora, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2005 – sodelovanje pri standardizaciji slikovnega testa besednjaka »Peabody«, Zagreb
 • 2009 – zaposlitev: Nevrološka klinika, Služba za nevrorehabilitacijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Področje dela: klinično logopedsko delo, opravljanje bolj zahtevnih diagnostičnih in terapevtskih postopkov, svetovanje in sodelovanje v strokovnem timu
 • 2010 – zaposlitev: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana; Področje dela: logopedska diagnostična, svetovalna in terapevtska obravnava govorno jezikovnih težav in motenj pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih, obravnava težav pri branju in pisanju pri otrocih s specifičnim zaostankom na področju govora in jezika, svetovanje staršem, vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem
 • 2011 – aktivna udeležba s prispevkom »Besednjak in gramatika predšolskih otrok« na 3. kongresu logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož
 • 2014 – podiplomski študij iz klinične logopedije
 • 2014 – izobraževanje za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
 • 2014 – aktivna udeležba s prispevkom »Vpliv starosti na fonološko zavedanje, razumevanje in združevanje povedi pri otrocih s specifičnimi jezikovnimi motnjami« na 4. kongresu logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož
 • 2015 – Specialistka klinične logopedije – specializacija iz klinične logopedije, Katedra za otorinolaringologijo Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2015 – aktivna udeležba – predavanje »Fonološko zavedanje, branje in pisanje otrok s specifično jezikovno motnjo«, Strokovno srečanje »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani«
 • 2015 – izobraževanje: »Djeca koja ne progovaraju u uobičajeno vrijeme, uzroci i rana intervencija« prof.dr. sci. Marta Ljubešić, URI Soča, Ljubljana
 • 2016 – izobraževanje »Zgodnja logopedska obravnava in jezikovne motnje–povezava jezikovnih motenj z verbalnimi in neverbalnimi težavami učenja, Center za sluh in govor Maribor
 • 2016 – predavateljica na podiplomskem študiju »Otroška in mladostniška psihiatrija« s temo »Govorne in jezikovne motnje« .Katedra za psihiatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2016 – usposabljanje za uporabo preizkusa »Preventivni logopedski pregled 5 letnega otroka« (PLP–5)
 • 2017 – usposabljanje za uporabo TROG testa razumevanja gramatike, Zagreb
 • 2018 –  V. KONGRES LOGOPEDOV Z MEDNARODNO UDELEŽBO –članica strokovnega odbora in prispevek (poster) z naslovom: Priredba vprašalnika o komunikacijskih sposobnostih otrok, Maribor
 • 2018 – Peta mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji »Specifične učne težave – sopojavljanje in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov. Društvo Bravo
 • 2018 –  Izobraževanje na tečaju: Razvojna procjena djece dobi od 0 do 6 godina; Centar za cjeloživotno obrazovanje – Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Zagreb
 • 2019 – Izobraževanje na tečaju: Poticanje socialne komunikacije kod djece sa posebnim potrebama; Centar za cjeloživotno obrazovanje – Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Zagreb
 • 2019 – udeležbna na strokovnem posvetu ob mednarodnem dnevu ozaveščanj o razvojni govorno jezikovni motnji Zagreb, ERF
 • 2019 – udeležba na strokovnem posvetu ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o jecljanju, Zagreb, ERF
 • 2019 – Sodelovanje na 8. mednarodnem kongresu psihologov Slovenije v Zrečah – Soavtorstvo z Jasno Božič pri pripravi posterja z naslovom » Razvojna govorno jezikovna motnja v adolescenci«
 • 2019 – Jasna Božič in Herta Filiplić Stojanović: Članek z naslovom »Razvojna govorno jezikovna motnja v adolescenci« v elektronski obliki Psihološka obzorja, prispevki s 8. Kongresa psihologov Slovenije
 • 2019 – »Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov«, udeležba na konferenci SCOMS Ljubljana

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja