fbpx

Herta Filiplić Stojanović je specialistka klinične logopedije, ki svoje delo logopeda ne doživlja samo kot delo, temveč tudi kot najljubši hobi. Njena predanost in strokoven, predvsem pa izjemno pozitiven in prijazen pristop, navdušujejo male in mlade nadobudneže, da uspešno napredujejo in premagujejo govorne težave. Njena logopedska obravnava omogoča uporabnikom sproščeno, a zanesljivo napredovanje, ki se ga iskreno veseli skupaj z vami.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2015 – zaključek specializacije iz klinične logopedije (Katedra za otorinolaringologijo Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in pridobitev naziva »specialistka klinične logopedije«
 • 2014 – podiplomski študij iz klinične logopedije
 • 1998 – diploma: profesorica defektologije za osebe z motnjami sluha in govora, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1988 – diploma: logopedinja–surdopedagoginja, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2020 – usposabljanje za uporabo »Testne baterije za oceno vedenja osnovnošolskih otrok, ki jecljajo« v organizaciji CKSG Portorož
 • 2019 – konferenca »Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov« v organizaciji SCOMS Ljubljana
 • 2019 – strokovni  posvet ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o jecljanju v organizaciji ERF Zagreb
 • 2019 – strokovni posvet ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o razvojni govorno-jezikovni motnji v organizaciji ERF Zagreb
 • 2019 – izobraževanje z naslovom »Poticanje socialne komunikacije kod djece sa posebnim potrebama«, Centar za cjeloživotno obrazovanje – ERF Zagreb
 • 2018 –  izobraževanje z naslovom »Razvojna procjena djece dobi od 0 do 6 godina«, Centar za cjeloživotno obrazovanje – ERF Zagreb
 • 2018 – 5. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji z naslovom »Specifične učne težave – sopojavljanje in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov« v organizaciji Društva Bravo
 • 2018 –  aktivna udeležba na 5. mednarodnem kongresu logopedov (članica strokovnega odbora in priprava posterja z naslovom: »Priredba vprašalnika o komunikacijskih sposobnostih otrok, Maribor«)
 • 2017 – usposabljanje za uporabo »TROG testa razumevanja gramatike« v Zagrebu
 • 2016 – usposabljanje za uporabo preizkusa »Preventivni logopedski pregled 5 letnega otroka (PLP–5)«
 • 2016 – izobraževanje z naslovom »Zgodnja logopedska obravnava in jezikovne motnje – povezava jezikovnih motenj z verbalnimi in neverbalnimi težavami učenja«, Center za sluh in govor Maribor
 • 2015 – izobraževanje z naslovom »Djeca koja ne progovaraju u uobičajeno vrijeme, uzroci i rana intervencija«, URI Soča  – prof. dr. sci. Marta Ljubešić
 • 2015 – aktivna udeležba na strokovnem srečanju »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani« (predavanje z naslovom »Fonološko zavedanje, branje in pisanje otrok s specifično jezikovno motnjo«)
 • 2014 – aktivna udeležba na 4. mednarodnem kongresu logopedov Slovenije (prispevek z naslovom »Vpliv starosti na fonološko zavedanje, razumevanje in združevanje povedi pri otrocih s specifičnimi jezikovnimi motnjami«)
 • 2014 – izobraževanje za člane Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v izvedbi Zavoda RS za šolstvo
 • 2011 – aktivna udeležba na 3. mednarodnem kongresu logopedov Slovenije (prispevek z naslovom »Besednjak in gramatika predšolskih otrok«)
 • 1997 – strokovno usposabljanje iz VALMOD terapije jecljanja s pomočjo EMG biofeedback tehnike, Logopedski oddelek Splošne bolnice Varaždin
 • 1994 – aktivna udeležba na 1. kongresu logopeda Hrvatske, Varaždin (predavanje z naslovom »Uspješnost logopedske terapije promuklosti«
 • 1988 – usposabljanje za obravnavo bolnikov z glasovnimi motnjami in po odstranitvi grla, Klinični bolnišnični center Šalata – Zagreb

Drugo

 • 2016 – predavateljica na podiplomskem študiju »Otroška in mladostniška psihiatrija« s temo »Govorne in jezikovne motnje« (Katedra za psihiatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • 2005 – sodelovanje pri standardizaciji slikovnega testa besednjaka »Peabody«, Zagreb