Kako preprečiti vedenjske težave v šoli

Vsebina izobraževanja

Udeležence bomo seznanili s kognitivnimi, čustvenimi in motivacijskimi dejavniki učenja ter učinkovitim strukturiranjem učne ure, ki v največji meri podpira proces učenja ter zmanjšuje dejavnike tveganja za nastanek vedenjskih in čustvenih težav. Rešitve, ki jih ponuja seminar, izhajajo iz profesionalne prakse izvajalk pri delu z osnovnošolci z vedenjsko-čustvenimi in učnimi težavami ter so podprte z dognanji znanstvenih raziskav.

V uvodnem predavanju bomo udeležence seznanili z značilnostmi učencev, ki pomenijo tveganje za razvoj čustvenih in vedenjskih težav, ter z dejavniki šolskega okolja, ki te učence nemalokrat vpnejo v začarani krog ponavljajočih se neuspehov, negativnih informacij in čustvenih odzivov.

Najvplivnejša dejavnika pri razumevanju besedil sta besedišče in predznanje, zato bodo v prvi delavnici udeleženci spoznali nekaj načinov, kako na različnih ravneh skrbimo za razvijanje besedišča, še posebej pri učencih z učnimi težavami, saj lahko na ta način zmanjšamo moteče vedenje kot posledico nerazumevanja učiteljeve razlage in drugih besedil. Najučinkovitejše strategije za usvajanje in utrjevanje besedišča bomo prikazali in izvajali s pomočjo IKT. Ocenjevali bomo težavnost besedila in prilagajali metode dela pri pouku, da bodo učinkovite tudi za učence z raznovrstnimi učnimi težavami. Spoznali bomo, kako besedila jezikovno poenostaviti, da bodo dostopna in uporabna za učence s slabšimi jezikovnimi zmožnostmi.

Učinkoviti učitelji so uspešnejši v preprečevanju problemov, zato imajo v primerjavi z neučinkovitimi učitelji relativno nizko stopnjo disciplinskih problemov pri pouku. V drugi delavnici se bomo zato ukvarjali z organiziranjem in vodenjem razreda na tak način, da usmerimo pozornost k preprečevanju motečega vedenja. Prikazali bomo dejavnike spodbujanja učiteljevega profesionalnega razvoja. S pomočjo refleksije bodo nato udeleženci kritično razmišljali o svojem strokovnem delu z namenom izboljševanja lastnega delovanja v razredu. Nato bomo s pomočjo IKT prikazali preverjeno uspešne strategije vodenja razreda ter visoko učinkovite strategije poučevanja, ki omogočajo preprečevanje motečega vedenja pri pouku.

 

"Učinkovito poučevanje je veščina, ki se je naučimo, in ne talent, s katerim se rodimo".

Izvajalke:

  • Gaja Koler, mag. psih., svetovalna delavka v Mladinskem domu Jarše
  • Maja Dolinar, učiteljica slovenščine v Mladinskem domu Jarše
  • Selma Gruban, uni. dipl. prof. angl., učiteljica angleščine v Mladinskem domu Jarše

Datum izvedbe:

  • 14. 3. 2020

Št. ur:

  • 10 ur (pedagoških)

Izobraževanje je namenjeno:

  • Učiteljem druge in tretje triade v osnovni, učiteljem v srednji šoli, izvajalcem dodatne strokovne pomoči.

Cena:

  • 120,00 evrov na udeleženca (min. št. udeležencev za izvedbo 10).

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na seminarju v obsegu 10 pedagoških ur.

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)