Izobraževanje za učitelje: Poučevanje za preprečevanje vedenjskih težav

Poučevanje za preprečevanje motečega vedenja

Udeležence bomo seznanili s kognitivnimi, čustvenimi in motivacijskimi dejavniki učenja ter z učinkovitim strukturiranjem učne ure, ki v največji meri podpira proces učenja ter zmanjšuje dejavnike tveganja za nastanek vedenjskih in čustvenih težav. Rešitve, ki jih ponuja seminar, izhajajo iz profesionalne prakse izvajalk pri delu z osnovnošolci z vedenjsko-čustvenimi in učnimi težavami ter so podprte z dognanji znanstvenih raziskav.

V uvodnem predavanju bomo udeležence seznanili z značilnostmi učencev, ki pomenijo tveganje za razvoj čustvenih in vedenjskih težav, ter z dejavniki šolskega okolja, ki te učence nemalokrat vpnejo v začaran krog ponavljajočih se neuspehov, negativnih informacij in čustvenih odzivov.

Najvplivnejša dejavnika pri razumevanju besedil sta besedišče in predznanje, zato bodo v prvi delavnici udeleženci spoznali nekaj načinov, kako na različnih ravneh skrbimo za razvijanje besedišča, še posebej pri učencih z učnimi težavami, saj lahko na ta način zmanjšamo moteče vedenje kot posledico nerazumevanja učiteljeve razlage in drugih besedil. Najučinkovitejše strategije za usvajanje in utrjevanje besedišča bomo prikazali in izvajali s pomočjo IKT. Ocenjevali bomo težavnost besedila in prilagajali metode dela pri pouku, da bodo učinkovite tudi za učence z raznovrstnimi učnimi težavami. Spoznali bomo, kako besedila jezikovno poenostaviti, da bodo dostopna in uporabna za učence s slabšimi jezikovnimi zmožnostmi.

Učinkoviti učitelji so uspešnejši v preprečevanju problemov, zato imajo v primerjavi z neučinkovitimi učitelji relativno nizko stopnjo disciplinskih problemov pri pouku. V drugi delavnici se bomo zato ukvarjali z organiziranjem in vodenjem razreda na tak način, da usmerimo pozornost k preprečevanju motečega vedenja. Prikazali bomo dejavnike spodbujanja učiteljevega profesionalnega razvoja. S pomočjo refleksije bodo nato udeleženci kritično razmišljali o svojem strokovnem delu z namenom izboljševanja lastnega delovanja v razredu. Nato bomo s pomočjo IKT prikazali preverjeno uspešne strategije vodenja razreda in visoko učinkovite strategije poučevanja, ki omogočajo preprečevanje motečega vedenja pri pouku.

Izvajalki:

Gaja Koler, mag. psih., svetovalna delavka v Mladinskem domu Jarše

Maja Dolinar, učiteljica slovenščine v Mladinskem domu Jarše

»Učinkovito poučevanje je veščina, ki se je naučimo in ne talent, s katerim se rodimo.«

Lokacija in datum izvedbe:   

Ljubljana

Trenutno zbiramo prijave za novo izvedbo. Datum izvedbe bo sporočen naknadno.

Število ur:

10 ur (pedagoških)

Izobraževanje je namenjeno:

učiteljem druge in tretje triade v osnovni šoli, učiteljem v srednji šoli in izvajalcem DSP

Cena:

120 €/udeleženec

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o prisotnosti na strokovnem izobraževanju v obsegu 10 pedagoških ur, ki ga strokovni delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavijo tudi za dodelitev točk za napredovanje v nazive.

V primeru premajhnega števila udeležencev bo izobraževanje odpovedano. O tem vas bomo pravočasno obvestili in vam v celoti povrnili plačano prijavnino.

PRIJAVNICA (KLIKNI TUKAJ)