Predšolsko obdobje je dragocen čas, v katerem se dogaja intenziven razvoj možganov. Z ustreznim pristopom dela ter razvojem pravih veščin lahko v tem obdobju pri otroku zgradimo trdno osnovo, na katero bo kasneje uspešno lahko nalagal nova znanja in veščine.

Ker se v Centru Motus zavedamo, da na otrokovo učno uspešnost v prihodnosti lahko vplivamo že z ustrezno pripravo v predšolskem obdobju, smo zasnovali nov program – “Motusova mala šola”. Cilj programa je preko zabavnih in zanimivih aktivnosti razvijati otrokov potencial v tem občutljivem obdobju in mu s tem omogočiti dobro izhodišče za kasnejši uspeh v šoli.

Program “Motusova mala šola”  je 16-urni program, sestavljen iz cikla 8 tedenskih srečanj. Posamezno srečanje traja 90 minut. Prvih 75 minut delavnice poteka brez prisotnosti staršev, ki se nam pridružijo v zadnjih 15 minutah. V prvem delu se bomo z otroki posvetili razvijanju posameznih veščin skozi igro, drugi del pa je namenjen pogovoru s starši o vsebini na posamezni delavnici, opažanju na srečanju ter napotkih za delo doma.

 

Komu je program namenjen?

 

Otrokom med 4. in 6. letom starosti, ki

– imajo šibkejše razvito grafomotoriko in  finomotoriko,

– neradi rišejo,

– se težje osredotočijo na posamezno nalogo,

– si želijo druženja,

– si želijo preko igre in zabavnih aktivnosti razvijati nove veščine in spretnosti,

– otrokom, ki ne obiskujejo vrtca.

Staršem, ki:

želijo v največji meri pripraviti svojega otroka za kasnejše osnovnošolsko izobraževanje,

– želijo razviti otrokove  potenciale,

– se želijo naučiti, kako z otrokom posamezne spretnosti in veščine razvijati tudi doma.

Delavnica bo zajemala vsa ključna področja, ki so pomembna za nadaljnji spoznavni in socialni razvoj vašega otroka. Usvojene spretnosti in veščine bodo

pozitivno vplivale na nadaljnje uspešnejše učno delo, razvite socialne odnose ter posledično tudi na bolj pozitivno samopodobo. Vložen trud se splača!

Zakaj so te veščine in spretnosti pomembne, za nadaljnji otrokov razvoj in šolski uspeh?

  • Finomotorične in grafomotorične spretnosti: z ustrezno razvitimi finomotoričnimi spretnostmi otrok natančneje in hitreje opravlja različna opravila, ki vključujejo dlani in prste. S finomotoriko je tesno povezana grafomotorika, ki vpliva na ustrezno držo pisala ter zapisovanje črk.
  • Predbralne veščine: med glavne predbralne veščine uvrščamo fonološko zavedanje (zavedanje posameznih glasov, iz katerih je beseda sestavljena), spoznavanje s črkami ter bralno-slušno razumevanje. Te veščine so osnova, da kasneje otrok postane uspešen bralec in učenec.
  • Številske predstave in matematične osnove: ustrezno razvite številske predstave so pomembne, da otrok s števili kasneje lahko manipulira. V predšolskem obdobju razvijanje teh predstav vključuje prirejanje, razvrščanje, urejanje številskih množic in štetje.
  • Pozornost in koncentracijo: pozornost in koncentracija nam pomagata, da se lahko osredotočimo na tisto, kar je pomembno, in ignoriramo dražljaje iz okolice. Sta pogoj, da otrok sploh lahko usvaja nove veščine in znanja.
  • Socialne veščine: za uspeh v družbi je pomemben tudi otrokov razvoj socialnih veščin (interkacije otroka z okolico). Nekatera izmed področij, ki jih socialne veščine zajemajo, so komunikacijske veščine, empatija, sodelovanje in obvladovanje čustev.

“Vsi otroci imajo dar. Le ob različnem času odvijejo svoj paket.”

Anonimno

BONUS

 

Vsem udeležencem na programu dodamo tudi:

🗸 Priročnik z razlagami in usmeritvami: vsem udeležencem na delavnici podarimo tudi praktičen priročnik, v katerem so razložena ključna razvojna področja, ki vplivajo na kasnejšo zmožnost učenja in ki jih bomo razvijali med delavnicami. Tako boste starši še lažje sledili vsebinam posamezne delavnice, prav tako pa boste s primeri praktičnih dejavnosti tudi sami doma aktivno in suvereno nadaljevali z delom. 

🗸 Ček listo ključnih znanj in zmožnosti, ki bodo otroku olajšala prehod iz vrtca v osnovno šolo.

🗸 Nastavke za pisala: vsak otrok bo na delavnici prejel nastavke za pisala, s pomočji katerih bo lažje razvijal pravilni prijem pisala – poglej nastavke.

🗸 Paket bralnih ravnil Rulerz© za lažji začetek učenja branja in pomoč pri morebitnih težavah.

🗸 Paket peščenih merilnikov časa za lažjo organizacijo dejavnosti.

🗸 15% popust pri nakupu kateregakoli izdelka iz spletne trgovine v roku enega leta.

O izvajalki

 

Ajda Krstulovič, mag. prof. spec. in reh. ped.

Ajda Krstulović je magistra specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Izkušnje je pridobivala kot učiteljica dodatne strokovne pomoči, kot učiteljica v prilagojenem programu ter preko različnih prostovoljskih projektov. V izziv ji je iskanje načinov, s katerimi otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam omogočiti čim bolj kvalitetno življenje in jih z raznolikimi pristopi pripeljati do želenih ciljev. Kot mama dveh deklic vidi velik pomen tudi v ohranjanju in spodbujanju otroške radovednosti ter v oblikovanju čustveno varnega in spodbudnega okolja, v katerem otrok lahko spoznava svet in razvija svoje potenciale.

V Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami ter individualne in skupinske specialno-pedagoške obravnave.

Kdaj in kje:

Ljubljana, vsako sredo (pričetek 11. 10. 2023) od 17:00 do 18:30.

Cena:

 

Cena 8-tedenskega (16 urnega) programa “Motusova mala šola« z obravnavo ključnih vidikov otrokovega spoznavnega in finomotoričnega razvoja znaša 270 €.

Možnost dodatnega popusta:

  • Zgodnje prijave do 20. 9. 2023 – 240€!
  • 5% popust za vas in vašega prijatelja/sorojenca, v kolikor se prijavite skupaj (vpišite ob prijavi)
  • 10% popust za uporabnike naših drugih programov (vpišite ob prijavi).

Zaradi kakovosti dela je število prijav OMEJENO.

Informativne prijave zbiramo preko spodnjega obrazca. Po prijavi vas z veseljem kontaktiramo, da se bolje spoznamo in natančneje pogovorimo o programu. 

Informativni prijavni obrazec - Motusova mala šola

15 + 12 =

Naročanje in povpraševanja

E-mail: sprejemna@center-motus.si

Telefon: 070 688 676 (vsak delovni dan med 09.00 in 12.30 – če se ne javimo, vas pokličemo nazaj)